Abdullah bin Ömer El-Hattâb (RA)

Abdullah Yaşar Erdoğan
516

ŞİİR


10

TAKİPÇİ

Abdullah bin Ömer El-Hattâb (RA)

(Şehitlerim. Can şehitlerim 63)
-Zehirli bir mızrakla yaralanıp şehid oldu-

Abdullah bin Ömer El-Hattâb (RA)

İkinci halife Ömer’in oğlu idi,
Annesi; Zeyneb binti Maz’un el-Cümeyhi,
Mü’minlerin annesi Hafsa’nın kardeşi,
Râsûlullah’ın kayınbiraderidir O,

Ebû Abdurrahman künyesiyle tanınır,
Nübüvvetten bir yıl önce doğdu denilir,
O; İslâm terbiyesi ile yetişmiştir,
Hafsa anamızın kardeşi Abdullah’ım.

Küçük yaşında iken İslâm’a girmişti,
Babası ile Medine’ye hicret etti,
O, güzide Mü’minler içinde yetişti,
Ebû Abdurrahman künyeli Abdullah’ım.

Yaşı küçük olduğundan Bedir’e gitmez,
Uhud’a da aynı nedenle götürülmez,
Abdullah ki, eğitimsiz bir gün geçirmez,
Hz. Ömer El-Hattab oğludur Abdullah’ım.

On sekizinde Hendek Gazvesi’ne gider,
Resûl’ün gazalarına iştirak eder,
Mü’minler ile birlikte Mekke’ye girer,
Ebû Abdurrahman künyeli Abdullah’ım.

Mute Savaşı’nda, Tebûk Seferi’nde var,
Ebû Bekir döneminde görev alırlar,
Ömer devrinde sadece ibadet yapar,
Kargaşadan uzak duran İbni Ömer’im.

Anlaşmazlıklar devrinde karışmamış O,
Tarafsız kalarak da, görev almamış O,
Devlet kadrosunda vazife almamış O,
Dahili olaylara karışmayandır O,

Ömer’e derler: “Hilafete aday olsun,”
O da demiş; “Bir evden bir kurban, son bulsun,
Benden sonraki için, Şûra’da bulunsun,”
Halifeliğe aday olmayan yiğidim.

Babası: “Sakın aday olma demiş O’na,
Osman ise, atamak ister kadılığa,
O görev almamış Hz. Osman zamanında,
Kadılık görevini reddeden yiğidim.

Abdullah İbni Ömer der: “Resûlden duydum,
Kadılar üç çeşittir, ilki cahillerdir,
Bunların yerleri kesin cehennemdir,
Hz. Ömer El-Hattab oğludur Abdullah’ım.

İkinci âlimler, dünyaya sevdalıdır,
İlimleriyle amelleri bir değildir,
İşte bu tür alimlerde cehennemliktir,
Ebû Abdurrahman künyeli Abdullah’ım.

Üçüncü zümre alimlerde vardır ki;
Hem âlimdir, hem de olmaz dünyaya meyli,
İşte onlardır ki, gerçekte cennet ehli,
Hafsa anamızın kardeşi Abdullah’ım.

Hz. Osman der: “Baban Peygamber zamanında,
Kaza işleri ve kadılık makamında,
Senin ilminden faydalansın insanlar da,”
Devlet görevini kabul etmeyendir O,

“Evet doğrudur! Babam kadılık yapmıştır,
Müşkülat anında Resûle danışmıştır,
Resûlün müşkülatında vahiy gelmiştir,
Fâkih ve Muhaddis âlimi Abdullah’ım.

“Aramızda Râsûlullah yok danışalım,
Hz. Osman’a mutlak yardımı var Allah’ın,”
Sebebini açıklar uzak durmasının,
Kargaşadan uzak duran İbni Ömer’im.

Abdullah, durmaz yine de cihattadır,
Hak uğruna bütün fetihlere katılır,
Yaptığı işi Allah aşkıyla yapmıştır,
Râsûlullah’ın kayınbiraderidir O,

Hicri yirmi yedi de Afrika, Tunus’ta,
Cezayir, Marakeş harbine katılmakta,
Hicri otuzda Horasan, Tabersitan’da,
Dahili olaylara karışmayandır O,

Hz. Osman şahadetinde “Aday ol” denir,
O da Hz. Ali tarafına geçmektedir,
Sıffın’dan sonra görevi reddetmiştir,
Devlet görevini kabul etmeyendir O,

Ebû Eyyûb El-Ensari sefere çıkar,
Bu seferde Abdullah İbni Ömer’de var,
Ordu gelir İstanbul surlarına kadar,
Hz. Ömer El-Hattab oğludur Abdullah’ım.

Ali’ye muhalefet edene karışmaz,
Zübeyr’in şahadetine de ses çıkarmaz,
Bu yüzden pişmanlık yakasını bırakmaz,
Ebû Abdurrahman künyeli Abdullah’ım.

O Haccac’a karşı çekinmez hep haykırır,
Gerektiğinde sert bir üslupla uyarır,
Haccac, O’na kızıp ölüm kararı alır,
Haccac gibi bir zalimi uyarandır O,

O, zalimlerin karşısında hep dik durur,
Hicri yetmiş dörtte hayat, O’na son olur,
Şehit olanda seksen beşinde bulunur,
Fâkih ve Muhaddis âlimi Abdullah’ım.

O güzel, hac mevsiminde yaralanmıştı,
Bu yara kasıtlı olarak yapılmıştı,
Yara; zehirli bir mızrakla açılmıştı,
Hz. Ömer El-Hattab oğludur Abdullah’ım.

O’nu zehirleten Haccac zalimi idi,
Haccac ki; cenaze namazını kıldırdı,
O, suçunu örtbas etmeye kalkışmıştı,
Halifeliğe aday olmayan yiğidim.

Abdullah, oğluna vasiyette bulunmuş,
“Sâlim; Beni Harem hududu civarına
Defnedersin, sen de buradan göç edersin”
Kargaşadan uzak duran İbni Ömer’im.

Abdullah, bir zamanlar Haccac’a haykırmış,
O’nu hak çizgisinde olmaya çağırmış,
İşte Haccac, bundan dolayı kin bağlamış,
Ebû Abdurrahman künyeli Abdullah’ım.

Zamanının ilimlerinde mâhirdir O,
Üstelik Üstad-ı Azam sayılmakta O,
Dikkatli ve araştırmayı severdi O,
Râsûlullah’ın kayınbiraderidir O,

Haram ve şüpheli şeylerde çok titizdi,
O, Kur’ân tefsirinde ileri gelendi,
En çok hadis bildiren râvi bilinirdi,
Kadılık görevini reddeden yiğidim.

Gerekmedikçe hadis rivayet etmezdi,
Hadisi çok bilip, iyi tetkik ederdi,
Bildiğini öğrenmekten zevk edinirdi,
Alimler alimi sayılan Abdullah’ım.

Resûl vefatından sonra atmış yıl yaşadı,
O’nun tek derdi de hadisleri yaymaktı,
Bugünkü hadisler O’na dayanmaktaydı,
Fâkih ve Muhaddis âlimi Abdullah’ım.

Medine’de ders halkasıyla hadis öğretmiş,
Kâbe’de de hacılara hadisler belletmiş,
O’nun hadisleri en sağlam hadis denilmiş,
Halka hizmeti, Hakk’a hizmet sayan Fâkih’im.

O’ndan rivayet edene “Altın Zincir” denir,
O’nun sayesinde pek çok âlim yetişmiştir,
Fıkıh âlimleri de çok istifade etmiştir,
Kargaşadan uzak duran İbni Ömer’im.

Şahsiyet olarak iyiliği çok sever,
Sadaka verip, hayır yapmayı çok ister,
Binin üzerinde de köle azad eder,
Hafsa anamızın kardeşi Abdullah’ım.

Sağlam karakterli, iyi ve güzel huylu,
Yaptıklarıyla olmuş Allah’ın has kulu,
O ki; dünya malına tamah etmiyordu,
Alimler alimi sayılan Abdullah’ım.

Yüzük taşına yazmış güzel ibareyi,
“Hakk’a Allah için halis ibadet etti,”
Sırtındaki kaftanı fakire verirdi,
İstanbul surlarına kadar gelendir O,

O’nun evinden misafir eksik olmazdı,
Misafiri yoksa, arar davet ederdi,
O, yalnız yemek yemeyi asla sevmezdi,
Hz. Ömer El-Hattab oğludur Abdullah’ım.

Cuma Günü’nden önce mutlaka yıkanır,
Güzel kokularını sürüp, abdest alır,
O ki; zengindi ama sade yaşamıştır,
Ebû Abdurrahman künyeli Abdullah’ım.

O, Allah’tan başka hiç kimseden korkmazdı,
Her namaz için ayrı bir abdest alırdı,
Musikiyi sevmez, kulağını tıkardı,
Fâkih ve Muhaddis âlimi Abdullah’ım.

Evinde bir halı, bir kilim, bir yatak var,
Çok zengindi ama O, sade hayat yaşar,
Kimseye buyurmaz işini, kendi yapar,
Halka hizmeti, Hakk’a hizmet sayan Fâkih’im.

Uzun boylu, yakışıklı, esmer tenlidir,
Fazilette babasına benzer denilir,
Abdullah son derece müstağni biridir,
Alimler alimi sayılan Abdullah’ım.

Hz. Ömer’in benzeri çoktu o devirde,
Oğlu benzersizdi, yaşadığı dönemde,
O babasına da çok benzerdi şeklen e,
Hz. Ömer El-Hattab oğludur Abdullah’ım.

Hz. Ömer El-Hattab oğludur Abdullah’ım.
Ebû Abdurrahman künyeli Abdullah’ım.
Hafsa anamızın kardeşi Abdullah’ım.
Râsûlullah’ın kayınbiraderidir O,
Devlet görevini kabul etmeyendir O,
Kadılık görevini reddeden yiğidim.
Kargaşadan uzak duran İbni Ömer’im.
Dahili olaylara karışmayandır O,
İstanbul surlarına kadar gelendir O,
Halifeliğe aday olmayan yiğidim.
Haccac gibi bir zalimi uyarandır O,
Fâkih ve Muhaddis âlimi Abdullah’ım.
Alimler alimi sayılan Abdullah’ım.
Halka hizmeti, Hakk’a hizmet sayan Fâkih’im.

İman dairesi içinde olmak güzel,
Allah’ım! Güzeller huyundan bize de ver.
Selam olsun sana Abdullah bin Ömer,
Allah’ım! Sevdiklerine verdiğinden ver.

Şair: Abdullah Yaşar Erdoğan.

Abdullah Yaşar Erdoğan
Kayıt Tarihi : 20.6.2006 21:43:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Ayhan Uçar
  Ayhan Uçar

  Şiirin iki temel ulvi amacı vardır,
  biri bu aziz vatan bir diğeri ise vatanı vatan yapan o vatan üzerinde o halkın milli ve manevi değerleridr,
  şairin temel amacı ise bu iki kutsal değere,
  satırlarıyla hizmet etmektir,
  Elbetteki diğer konularda yazılan şiirlerde şiirdir ve güzeldir,
  Ama bu iki değere yazılan şiirin ayrı bir mana ve önemi vardır,
  Bu ülkeye hizmet edenlere selam olsun....

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (1)

Abdullah Yaşar Erdoğan