Aydın Suyak Şiirleri - Şair Aydın Suyak

Aydın Suyak

Bozkır ufkuna doğan zirve
Anadolu’n orta direk sancağı
Şöhretin vatanla diyarları aşıyor
İbretle bak nasılda oturmuş Erciyes dağı

Varlığın yurduma simgedir

Devamını Oku
Aydın Suyak

Hasan Basri (R.a.)

=Vaizleri=

Ey Mü'minler!

Devamını Oku
Aydın Suyak

O,
Asrın,
Bin üçyüz,
Otuz birde
Kayseri ili
Talas ilçesinin

Devamını Oku
Aydın Suyak

Şu dünya oluşundan kaç milatların geçti,
Hitit den Osmanlıya tarih aşan Talas’ım,
Tüccarlar ilk pazarı yörede seni seçti,
Evvelin ‘’Mutaska’’ sı nice yaşın Talas’ım

Rum’u Türkmen’i hep bir arada ahalisi,

Devamını Oku
Aydın Suyak

Ka'b Ül Ahbar (R.a)

“Evlerinizi Allâh-u teâlâyı anmak sûretiyle nûrlandırınız.
Evlerinizi onda namaz kılarak nasiplendiriniz.
Allâhü teâlâya yemin ederim ki,
böyle yapanlar gök ehli arasında tanınırlar.

Devamını Oku
Aydın Suyak

Kasım Bin Muhammed (Ra.)


*İnsanın Allâh (C.C) ' ın hakkını bildikten,
sonra cahil olarak yaşaması,
bilmeyerek fetva vermesinden daha hayırlıdır.

Devamını Oku
Aydın Suyak

Hasan Basri (R.a.)

=Vaizleri=

Ey mü'minler!

Devamını Oku
Aydın Suyak

Ebu Hazim (R.a)

(Halife:Abdurrahman ibni cerir-
in sorularına cevabı)

Soru:

Devamını Oku
Aydın Suyak

Ahnef bin Kays (R.a)
buyurdu ki:

'Ben şu hususlara çok dikkat ederim.

* Bunları, istifade edeceklere söylerim.

Devamını Oku
Aydın Suyak

Ahnef bin Kays (R.a)

***
-Hasedciye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur

***

Devamını Oku