30 AĞUSTOS ŞİİRLERİ

30 AĞUSTOS ŞİİRLERİ

Attila İlhan

beni koyup koyup gitme
ne olursun
durduğun yerde dur
kendini martılarla bir tutma
senin kanatların yok
düşersin yorulursun
beni koyup koyup gitme
..

Devamını Oku
Hasan Hüseyin Korkmazgil

Yüreğim sızlıyor bu roman iyi bitmeyecek
Beterin beteri var diyenlere inanmıyorum
Hep böyle havalar besler fırtınaları
Korkarım bu mavi ışık çabuk sönecek
Duymazdım durgun suların bezgin türkülerini
Alışmak ölümün bir başka adıymış bilmezdim

..

Devamını Oku
Sadettin Kaplan

Toprakta kan olursa,
Uğrunda can olursa,
Canlar kurban olmaz mı?
Adı “Vatan” olursa…

Can atar kan çiçeğim tutuşan karanfile,
Tarihe gelincikler yeşerttim kanım ile…
..

Devamını Oku
William Shakespeare

Bazen geçmiş günlerden kalanları anarım
Bir araya gelince hoş sessiz düşünceler;
Aradığım şeylerin yokluğuna yanarım

Gönlümü yitenlerle çektiğim yaslar deler:
Yaş bilmeyen gözlerim boğulur da yaşlara
Ölüm gecesindeki sevgili dostlar için
..

Devamını Oku
Ömer Hayyam

Gül der ki: Varsa benden güzel yüz, seçin
Bunca ezip, suyumu çıkarmak niçin?
Bülbül de içinden şöyle der ona:
Demek bir yıllık acı, şu bir gün için?

(Hayyam'ın Türkçe Yüzü-Türkçe Yeniden Yazan-Yalçın Aydın Ayçiçek-Can Yayınları)
..

Devamını Oku
Yahya Kemal Beyatlı

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi,
Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi,
Ta ki, yükselen ezanlarla müeyyed namın
Galib et, çünkü bu son ordusudur İslamın.
..

Devamını Oku
Hasan Hüseyin Korkmazgil

Yüreğim sızlıyor bu roman iyi bitmeyecek
beterin beteri var diyenlere inanmıyorum...
hep böylesi havalar besler fırtınaları
korkarım bu mavi ışık çabuk sönecek
duymazdım durgun suların bezgin türkülerini
alışmak ölümün bir başka adıymış bilmezdim
bir yangınsonu yorgunluğu yakıyor avuçlarımı
..

Devamını Oku
Ahmet Altan

Ağustos kuşları
Derin, saf, mavi bir gökyüzünde kara noktalardan oluşmuş kıpırtılı kara bir yumak helezonlar çizerek dönüyor.
Onlara bakıyorum.
Bir ucundan katılan kalabalık ve karışık siyah noktalarla büyüyen yumak diğer ucundan zarif ve düzenli bir ok gibi çıkarak maviliğin içlerine doğru uçuyor.
Gidiyorlar.
Onlara bakıyorum.
Garip bir hüzünle bakıyorum onlara.
..

Devamını Oku
Ataol Behramoğlu

Odama bir an giren uçucu bir böcek
-Arıdan irice, kanatları renkli-
Dolaştı bir süre, vızıldamadan.
Sonra bulup yolunu pencerenin
Çıkıp gitti

Bir öykü çeviriyordum Çehov'dan
..

Devamını Oku
Tevfik Fikret

Karıncayı tanırsınız
Minimini bir hayvandır
Fakat gaayet çalışkandır
Gaayet tutumludur, yalnız
Pek hodgamdır, bu bir kusur:
Hodkam olan zalim olur.

..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Ey Mün'im ü muhsin ilâh
Ey rahmeti çok pâdişâh
Zabtındadır halk-ı cihân
Bir dahi yok püşt ü penâh
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Sa'y edip yolunda sâdık ola gör
Hâb-ı gafletden uyanık ola gör
..

Devamını Oku
Aziz Mahmud Hüdayi

Bize bizden olan yakîn ü karîb
Koma firkat elinde bizi garîb
Kereminden visâlin eyle nasîb
Meded et yâ enîs-i küll-i garîb

Çün emîn eyledin emânetine
Yine sen lâyık eyle hizmetine
..

Devamını Oku
Alper Gencer

kadir
cebindeki 30 lira ile parkın ortasındaki banka çöktü
çıkarıp cebinden baktı biri 20’lik öteki 10’du
yeşil olan kemaleddin 20 numara mimardı
bıyıkları kıvrıldıkça güzel saçları limonla yapıştırılmış
iyi bir adama benziyordu
yanındaki zarif binaları
..

Devamını Oku
Edip Cansever

Çok sıcak bir günde
Misafirliğe gittik.
Uykudan kalktı, yanımıza geldi:
Sıcaktı her yeri.
Açık pencereden rüzgâr geliyordu
Ağır bir öğle faslı çalıyordu radyoda.
Çok konuşmadık, yalnız bakıştık.
..

Devamını Oku
Agah

Alsa sâkî eline nâz ile tâbende kadeh
İder ehl-i dili pâyîne ser-efgende kadeh
Ayagın öpmege nevbet mi deger rindâna
Sahn-ı meyhânede oldukça hırâmende kadeh
Ref‘ olur âyîne-i dilde olan zulmet-i gam
Meh gibi böyle tulû‘ eylese her kanda kadeh
Bûs idüp leblerini hâtırın alurlar ele
..

Devamını Oku
Ahi

Dér imiş cümle murâd ölmeyicek hâsıl olur
Dôstum bu néce sözdür buña kim kâ’il olur

Bir nefes her kime kim hem-dem ola göñlin alur
Hey kimüñ cânıdur ol şûh ne ehl-i dil olur

Göñlümüñ kâfilesi kûy-ı vefâ ‘azmin éder
..

Devamını Oku
Oruç Aruoba

26.
Yaşamında değişiklikler yapman yıllar sürecek–
çünkü, yaşamında değişiklik yapman, yaşamında
ilişkide olduğun, önem verdiğin, sevdiğin, saydığın
kişilerde değişiklik yapmak zorunda kalman olacak:
Onlara verdiğin önemde, sevgide, saygıda değişiklik
yapman — sonra da, onları bırakman,
..

Devamını Oku
Hüsrev Hatemi

1
Cesâret kalbim, cesâret!
Sustun bütün kış, ürktün kırılmaktan;
Çok gerilerde kaldı derken kar,
Sonra bahar
Ve Temmuz geçti.
Yasımız duruldu, coşkumuz geçti...
..

Devamını Oku
Edip Cansever

O da var olanın ağır ağır yokluğu
Surda bir gündüz kımıldamakta
Dağılmanın beyaz organı: tuz birikintileri
Gibi bir gündüz
Kalın kabuklarını kaldırır doğa.

Düşer bir balıkçının tersi olan şey
..

Devamını Oku