Muhammet Gezer Şiirleri

60

ŞİİR


4

TAKİPÇİ

Muhammet Gezer

Ne yaptıysam ne ettiysem olmadı,
Yüzünün aklımdan çıktığı mı var?
Aklıma geldikçe aklım kalmadı,
Özünün aklımdan çıktığı mı var?

Gâh çıkıp da ufukları tararım,

Devamını Oku
Muhammet Gezer

Alevli ok bakışlıdır,
Yürek yakar badem gözlüm.
Evin yolu yokuşludur,
İnip çıkar badem gözlüm.

O güzelim Oğuz kızı

Devamını Oku
Muhammet Gezer

Aklımdan hiç çıkmadın, çıkmadın hiç aklımdan,
Umutlarım yitmedi, eksilmedi gönlümden.

Aşk dolu şiirin her mısrasında hecesin.
Karanlık ufuğumda ay doğmuş bir gecesin.

Devamını Oku
Muhammet Gezer

Türk ırkı uğrunda açtık seferi,
Çağlar önümüzde aralansın, hey!
Göreceğiz bir gün mutlak zaferi,
Oğuzlar, Kıpçaklar sıralansın, hey!

Türk evlâdı, Türk gibi Türk olmalı,

Devamını Oku
Muhammet Gezer

Âlemin her bir demin biz dem-i hicrân bilmişiz
Derd ü cevrin cümlesin şol gönle mihmân bilmişiz
Hıyre-bahş nîmetlerin bir seyl-i tûfân bilmişiz
Biz cihân mâmûresin ma'nîde vîrân bilmişiz
Âfiyet gencin bu vîrân içre pinhân bilmişiz

Devamını Oku
Muhammet Gezer

Âlemde ne gencîne ne bir izzet arardım
Ben kendime her gün yeni bir gurbet arardım

Hiç istemedim nîmet-i kevneyndeki lûtfu
Ben cennet-i âlâda muâfiyyet arardım

Devamını Oku
Muhammet Gezer

Neylesin âlem senin hep çektiğin bitmez o âhı
Dûd u hâkister eder dermân-ı derdin mihr ü mâhı

Hem-dem olduk bî-vefâ dünyâda biz dâim ezâyla
Çün cefâdan gayrı bilmez gönlümüz hiçbir penâhı

Devamını Oku
Muhammet Gezer

Kızsan yahut küssen de
Ay yüzünü assan da
Konuşmayıp sussan da
Yine gel sevdiceğim.

Üzülüp kırılsan da

Devamını Oku