Zandar Amari: Hayatı, Biyografisi, Eserl ...

32

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

ZANDAR AMARİ HAYATI

Zandar Ferhat Amarî (k. S) veya (f. S)
Kubî Kupî
Mêrdîn Gerboran Amara
Dargeçit Temelli Köyü


Eserleri


Roniya baweriyê
Pesnîya şandîber (mewlûd)
Borîna Kurda
Bawerî (eqaîd)
Lekbêj (helbest)
Tewhîda Quranê
Çîrelok