Zafer Özcan: Hayatı, Biyografisi, Eserle ...

102

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

ZAFER ÖZCAN HAYATI

Zafer Özcan sensiz de olmuyor ki
durmaksizin ayartiyor
bastan çykariyorsun
ne bu fitne allah askina
yoksa bir felaketin ula? y mysyn
sesin öyle davetkâr
öyle aziz...

ben ki sararip solmus
ben ki üzüntü veren
meçhule medetim
mecalsizim
böyleyken böyle diyenlerdenim
biraz saptirilmis
biraz sapkynym
hafif sarho? lu? um var
ekseri sarfiyatym nefesdir
bu dahi kimi vakitler sorgu sualime tabidir
demke? im
her daim demlenirim
dolayysy ile demodeyim
demokrasiden anlamam
lâkin tany? lar demokrat oldu? umu idda eder
ne ki iddalar denetimsiz
ne ki iddalar densiz
bana kalsyn deyip bendeniz biraz da sessiz
sabykam yoktur
sabrymsa çok
Eyyup bilse sararyp solacak cinsten demem o ki
saçmalamakta üstüme yoktur
orta halli sa? yrym
sa? lamcy gibi gözükür
sallantyda ya? arym
ne de olsa eski hamakçylardanym
öyle rivatet eder ki nenem
susmak için emzik alanlardan de? il
kül yutanlardanmy? ym
o vakit anla? ylyr neden? imdi hiç yutmady? ym
ve arada bir yutkunmakta zorlandy? ym
hazymsyzlyk derdim yoktur
midem iyi çaly? yr
ba? yrsaklaryma pek i? dü? mez
amma ve lâkin di? lerimden biraz? ikayetçiyim
onlar da benim gibi sallantyda ya? amayy severler
beynimle bir sorunum yok
allaha? ükür yeteri kadar oksijen gidiyor
yine de bazy bazy ci? erlerim oksijen kytly? yny
sebep yapyp ikilik çykartyr
o vakitlerdir ki benim cinnet geçirdi? im anlar
pek de lâfyny etmeye gelmez
nitekim hiç de? emez

i? te ben böylece bu kadarym
daha ötesine ne hacet
sykyntyya gelemem

madem seninle ba? ladyk
seninle bitirelim