Yiğit Oflaz Şiirleri

29

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

İlk önce serbest nazımla şiirler yazmayı denemiştir. Serbest nazım biçiminde İngilizce ve Fransızca şiirleri de bulunur. Daha sonra Divan edebiyatı ve halk şiirlerine yönelmiştir. Şiirlerinde "Sükûtî" mahlâsını kullanır. Birçok naziresi bulunmaktadır.

Yiğit Oflaz

Bir bâbdır aşk açan lal gül ü leyyîn leb ü tâhîr kalb ü lâf-î hoş ü mâhîr el ü âhîr meşk ü el-îmân ilen
Belki açman gî'b Sükûtî ah o vak't yaz el-gazel vâ el-kasîd vâ el-rubâî vâ tuyuk vâ el-murabbâ vâ beyîd kilkân ilen

Devamını Oku
Yiğit Oflaz

Men ki yek âşîk-ı jengâr gayrı yok
Sev Sükûtî vâlikîn bil hayrı yok

Devamını Oku
Yiğit Oflaz

Yâ Emîrem kalbi tâhîr hüsnem
Ben sûsam pîre niyaz îderem

Bir sevdâ yek ki ben bildumdur
Rabb-i cîhan bildu pinhân tûtaram

Devamını Oku
Yiğit Oflaz

Kul olam sâna çeşûmâ yiter
Bir garîb âşîğa mey û mâ yiter

Sen olan yûreg-i seng vâ bîvefâ
Amma bir zülfün kalbûmâ yiter

Devamını Oku
Yiğit Oflaz

Sorma efendi bana kimim neyim
Benim ki çulsuz âşık bir garîban
Deme sorma heç men mâşuk değilem
Benim dediğim ki lâf-ı güzâfan

Ettüm seyâhat vardum men Yerîvan

Devamını Oku
Yiğit Oflaz

Bu Kıbrıs nedür var mıdır benzeri
Adn-i alemâna sanki denizde
Saye-zâr olur eşcâr-ı mastihi
Lâkin mihr gibidir yârin hande

Yerleştum adâna baktum bahıra

Devamını Oku
Yiğit Oflaz

Ey sarı sırma saçlı güzel dilber
Zülf zülf olur saçların sayamam ben
Yüz sene tâlîm-i riyâz etsem de
Güzelliğin hezârdır bilemem ben

A cânım gözünden akan yaş mıdır

Devamını Oku
Yiğit Oflaz

Ol dergâha ermedim
Ele gönül vermedim
Ah yârimin gözünden
Güzel yeşim görmedim

Devamını Oku