Mustafa Tan - Hakkında Yazdığı Tanıtım Yazısı

1962 Gaziantep

ESERLERİ

DİVAN EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ
Azade mısra - Berceste mısra - Beyit - Müfret - Kafiyesiz müfret - Hikmet derecesinde müfret - Gazel - Kıta - Musammat

DİVAN EDEBİYATI
MISRA BİRİM'LERİNE GÖRE
Rübai -Tüyuğ - Murabba (tekerrürlü) Murabba (tekerrürsüz) Şarkı - Muhammes (tekerrürlü) Muhammes(tekerrürsüz) -Tahmis - Müsemmen - Müseddes - Na''t

HALK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ
1= ORTAK HALK EDEBİYATI
Türkü - Ağıt

2= DİN DIŞI KİŞİSEL HALK ED-(Aşık ed)
Koşma-Destan

3= TASAVVUF EDEBİYATI-(Tekke ed)
İlahi (Nefes) - Nutuk - Şathiyat-i sofiyane

BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATI
Sone -Terza rima

MECAZ VE EDEBİ SANATLAR
ÖRNEKLERİ
Mecaz - Mecazi mürsel - Benzetme - Mübalağa - Tekrir Aliterasyon - Şathiyati - Nazire - Sehli mümteni - İstiare
Düşünce sözü - Özlü söz - Vecize

KAFİYE ÖRNEKLERİ
Yarım kafiye - Tam kafiye - Zengin kafiye - Tunç kafiye - Cinaslı kafiye - Redif - Uzun redif


MUSTAFA TAN AKIMI
DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİRİMLERİ
Bedia - Bem'şiir - Dem'şiir - Karma ölçülü şiir - Radde - Rikkat - Saad - Şah beyit

MUSTAFA TAN AKIMI
DİVAN EDEBİYATI
MISRA BİRİMLERİNE GÖRE NAZIM BİRİMLERİ
Dördül

MUSTAFA TAN AKIMI
HALK EDEBİYATI NAZIM BİRİMİ
Karma kalıp şiir - Serbest (Ölçülü kafiyeli)şiir - Üçleme