Mehmet İpçioğlu Antoloji.com

  • şehname

    30.11.2004 - 19:50

    Kanuni döneminde tarihi olaylara dair eserlereşehname bu eserleri yazanlara da şehnamehan adı verilirdi. şehnamenüvis ya da şehnameguy adı da verilen bu şahısların maiyetinde katipler musavvirler ve müzehihpler bulunurdu.Eserleriini manzum olan yazan şehnameciler bunları müzehhiplere süslettirmişleridr.
    İlk şehnameci kanuni sultan Süleyman zamanında şehnamehan unvanıyla göreve getirilen Arifi fethulalh efendidi. İran'dan Elkas Mirza'nın şehnamceiliğini de yapmış olan Arifi Efendi İran'dan İstanbul'a gelerek yevmi 60akçe maaaşla şehnamcei olmuş 60 000 beyitten oluşan bir şehname kaleme almıştır.

    XVIII yy ortalarına kadar Arifi Çelebi, Şirvanlı Eflatun, Ta'likizade M. Suphi, Hükmi hasan Efendi, Ganizade M. nadiri ve Mülhemi ibrahim şehnamceilik görevinde bulunmuştur.

Toplam 1 mesaj bulundu

TÜM YAZILANLAR