Usame Balıkcı Şiirleri

12

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Usame Balıkcı

Vuslat çün intizârım doğsun sabâhım söylesin
Hatmi gelmez giceleri mihr ü mâhım söylesin

Kıldı bir nazarıyla kendine âşinâ beni
Âlâm-ı rûz-ı hicrânı dil-duzâhım söylesin

Devamını Oku
Usame Balıkcı

Çarh gülse de yüzüne âşık der cânânsız olmaz
Kim hayâl-i nev-bahârın adı yârânsız olmaz

Hevâ vü heves üzre sanma zâhid şâd oldun
Ehl-i 'ırfân kânûnudur âşık giryânsız olmaz

Devamını Oku
Usame Balıkcı

Isteme cânânı gönül bil ki olmaz yâr bana
Olsa dâr ı dünya bir zevc ol yine ağyâr bana

Yer u gök dile gelse güler hâl i müşkiline
Varta i belâdır bilirim bu sevda âr bana

Devamını Oku
Usame Balıkcı

Cânâ niçin bir iltifât bir i'râz eyliyorsun
Hergiz rakibi dil-şâd meni nâ-sâz eyliyorsun

Humâr-ı hüsnün nûş edip men mestâne gezerken
Niçin hum-hâneler gezip hala nâz eyliyorsun

Devamını Oku
Usame Balıkcı

Ayrılmak üzere geldik.
Ve şimdi artık vakit çok geç olmadan,
Hükm-i kazâda tayin edilen kısmeti aramaya koyulmalıyız.
Zira, bizi yola düşüren hasret
Ve önümüzde bekleyen meserret
Burada istikrar etmemize artık izin vermiyor.

Devamını Oku
Usame Balıkcı

Yer ü gök u melek emânete ederken ebâ
Ademden gelen ey âdem niçin aldın sırtına

Hilkatin zayıf inkârın çok hamd ü şükrün nâdir
Bildi Rabbin hitâb etti dedi zâlimsin câhil

Devamını Oku
Usame Balıkcı

Bineğin ulașsa da varacağı yere,
Hayatın yol,
Sen yolcu olmaya devam edeceksin.
Nitekim vuslatın ayrılığın olacak.
Bilmelisin ki ulașmak için bir kez,
Ayrılman gerek,

Devamını Oku
Usame Balıkcı

Hayatın gerçekliği ile gerçekliğin hayatını sorguluyorum.
Varlık ile yokluk arasına sıkışmış
bir bedenden bakıyorum hayata.
Ne tam manada bir varlığım
ne de tam manada bir yokluğum var benim.
Var olanlara yokluktan;

Devamını Oku