Türk Destanı Şiiri - Şebnem Gürsel

Şebnem Gürsel
96

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

Türk Destanı

Dünya Ademle şereflendirildikten sonra
İnsanlar MU medeniyetini kurdular
Yaşantıları bozulunca doğalarından
Nuh Tufanı ile cezalandırıldılar

Uygarlık ilk kıvılcımı Amonla attı
Mısırda dünya insanlığı başlattı
Amon dünyayı böldü dörde
Verdi bir oğluyla soyunu Türke

Allah Türkü yarattı Amonun soyundan
Görev çok çalışacaktı hiç durmadan
Dünyayı görüyor ve biliyordu yaradan
Türk tarihi yarattı insana yakışandan

Dünya yurt oldu Türke Orta Asyada
Türk üredi soyunda çoğaldı burada
Türk türetti töresini doğruluk yolunda
Cihan öğrenecek Türkü gerçek manada

Azim ve irade Türkün yaradılışından
Töresi yapar onu toplumsal mayadan
Üretti Türk avlandı ve öğrendi durmadan
Göçebelik onun tarzı oldu hayattan

Hayvanları ehlileştirdi önce üretti
Obalar hayatı anlamlı türetti
İnsanlar mutluydu savaşçı ruhluydu
Türk hiçbir zaman zalim olmadı

Orta Asya dünyanın önemli yeriydi
Doğuda Çin Batıda Roma medeniyeti
Türk önce Çini etkiledi ve yönetti
Daha sonra sıra Batıya gelecekti

Türkler yaratıyorlardı kültürlerini
Temel öğe Tanrıyı muteber bilmekti
Ahlak oluşuyordu inanç üzerine
Anlaşılacak bunlar zaman geldiğinde

Türk bindiği atla kılıcı mert kullandı
Böylece güç oldu dayanan kalmadı
Adalet ve saygı muteberdi onlarda
Yaşam anlam kazanıyordu soyunda

Türk her insanı yaradandan bilir
Kendini ayırmaz parçası gibidir
Ruh budur muteber olan yaradanda
Türk her zaman taşıdı bunu onurunda

Orta Asya bozkırları uçsuz bucaksız
Kadını öğündü erkeğine sarılarak
Oldu aile doğrusu budur diye anlayarak
Erkek hayat bulmuştu bu anlaşılacak

İnsanlar inanıyordu gök tanrıya
Anlam katıyordu bu yaşantıya
Oba güçlüydü gelenek ve görenekte
Ekonomi doğuyordu kendi kendine

Atlar tartışmasız hayatın anlamı
Türkü Türk yaptı hayat anlamlı
Türk destan yaratacaktı konu zaman
Türk doğruluğu şaşmaz hiçbir zaman

Türk doğru oktu daima hedefi bulan
İnsanlık alkışlayacak anladığı zaman
Zaman bir değirmen döner durmadan
Türk zamanın bekçisidir her zaman

Tarih Türkün kılıcının esersidir
Dünya bugün kalemle dize gelecektir
Dünya dünya olmayı öğrendiğinde
Türkler cenneti tasarlayıp becerdiğinde

Türkler mayaya doğuda başladı
Çinde Çu devleti Türkün eseriydi
Çin böylece doğuyordu efsane
Bugün nasıl doğuda bir tane

Tarihin ilk Türk devleti Hunlardır
Mete Han ile zirveye çıkmışlardır
Titretti Asyayı bunlar doğuda
Mutluydu insanlar Türk olgusunda

Asyada kükrediler Türkün adında
Karakum-Ordos arasında yaşadılar
Bu asker devlet örnekti yarına
Çin Seddi yapıldı korunmaya

Mete han şanı dünyaya yayıldı
Hunlar onunla nam yaratmışlardı
Dediler Hunlara yakışan yay gerenler
Asya tek bir aile oldu görenler

Gök tanrıya inandılar kuvvet buldular
Merkezci bir yönetimle coştular
Boylar kabilelerdi onlar budun oldular
Ötüken havzasına otağ kurdular

Batı Hunları Asya Hunlarının torunları
Önce Hazar-Aral arasıydı oturdukları
Volga kıyılarındakileri kovaladılar
Değişiyordu dünya Avrupada insanlar

Balamir doğu Gotlarını yıktı
Vizigotları batıya doğru kaydırdı
Böylece insanlar yerleşiyordu yerlerine
Kavimler göçü böylece başlatılmıştı

Atilla hükümdar olduğu zaman
Titreyecekti dünya unutmadan
Atilla sanki Aresin kılıcına sahipti
Dünya, ordularının karşısında titredi

Avrupa sallandı dört baştan
İnsanlar öğrendi Türklerdi korkutan
Hükmediyorlardı açıkça zamana
Roma-Bizans savruldu haritada

Bunlar Avrupa ailesini kaynaştırdı
Dengeleri öğretti edebi kutlu verdi
Estetik Avrupaya yaygınlaştı
Ordu sistemini dünya anlamıştı

Asya Hunlarının devamında bir kısmı
Çinde kurdu Tabgaç Hanedanını
Çin yönetildi tekrar Türklerce
Asya Avrupa öğreniyordu böylece

Türk adı Göktürklerle duyuruldu dünyaya
Bumin Kağan yarattı efsane bununla
Bu dönemde demircilik önemliydi
İsminin manası İlahi Türk idi

Tarduşlar, Uygurlar, On-oklar, Karluklar
Oğuzlar, Hazarlar, Avarlar, Kırgızlar
Tatarlar hepsi bir aradaydılar
Hep birden federatif devlet oldular

Mukan Kağan zamanı kükredi tarih
Ordular at koşturdu gülüyordu talih
Böylece itaat altına alındı dört tarafta
Başlılar baş, dizliler diz çöktü durakta

Türkler zordaydı Çin istilaya geliyordu
Araplar yardım etti Türklerle anlaşmışlardı
Savaş Atlaşta Talas nehri yakınında oldu
Çin ordusu tam bir bozguna uğruyordu

Alınan esirler kağıdı-matbaayı öğrettiler
İslam alemi yakınlaştı mutluydu Türkler
Bölge kabullendi İslamiyeti hepberaber
Ahir zaman dini Türkün ruhuna emanetti

Arapların doğuda ilerlemesi tesadüfmüydü
Türklerin Batıya göçünü körüklemişti
Türkler İslamiyetin neferleri oldular
Gelen Haçlıları hep onlar durdurdular

Selçukluları kurdu Tuğrul bey İranda
Selçuklular kullandılar Farsçayı da
Alpaslan Malazgirtte yendi Diyojeni
Açıldı Anadolunun ardına kapısı

Alparslan tam bir Türk savaşçısıydı
Kalmamıştı duracak önünde bölgede
İslamiyet artık Türkün ellerinde
Yaşayacaktı sonsuza dek böylece

Ertuğrul’un üçüncü oğlu Osman idi
Şeyh Edibalinin tarikatı destekledi
Yenişehir’de cihan imparatorluğunun
Temeli atıldı bahrında Anadolu’nun

Orhan Gazi Bursa’yı aldı
Osmanlı’nın başkenti yaptı
Ustaydı teşkilatlandırmada
Kayılar coşuyordu burada

Azapların yanı sıra olarak
Meslekli bir ordu kurarak
Yeniçeri dendi bunlara
Tarih hep hatırlayacak

Eşi Theodora Bizans prensesiydi
Bizanstaki entrikaları böyle öğrendi
Bu dönemde Bizans ile aralar iyiydi
Osmanlılar gün geçtikçe gelişti

Murad Hüdavendigar Trakya’ya yöneldi
Çanakkale boğazından geçiverdi
Edirne alınınca başkent yapıldı
Balkanlar Osmanlılaşmaya başlayacaktı

Filibe alınınca fetholdu Trakya
Binlerce tutsak vardı ortada
Pençik Yasası fidyenin beşte birini
Vaaz etti devlet hazinesine verilmesini

Papa Haçlı seferi emretti
Bulgarlar, Sırplar, Boşnaklar
Macarlar ve Eflaklılar geldi
Kosova’da tümüyle yok edildi

Sırp Miloş savaş alanında hançerledi
Murad burada kalleşçe şehit edildi
Yıldırım Beyazıt padişah oldu
Anadolu Yıldırım çarpmışa döndü

Türklerin talihi kötü olmuştu
Timur’da aynı zamanda oluştu
Ankara savaşı Türk Türkle vuruştu
Beyazıt yenik düştü yenildi ordusu

Timur büyük törenle Yıldırımı
Bursa’da yaptırdı mezarını
Anadolu’da beylikleri kurarak
Geçti Bursa’dan yağmalayarak

Timur Tatar komutan değiştirdi
Yazarları, sanatçıları geliştirdi
Rönesanstı bu Orta Doğu’da
Yapılmıştı güzel şeyler ortada

Ali Şir Nevai geliştirdi Herat’ı
Türkler özgür bıraktı dinleri
Kendileri kutsal bildi İslamiyeti
Uluğ Beyin yaptığı keşifler önemliydi

Osmanlıda Çelebi Mehmet toparladı
Beylikleri tekrar Osmanlıya bağladı
Bunun için Bizansla ittifak sağladı
Düzen yeniden kuruldu velhasılı

II.Murad’ın işi zordu başlangıçta
İlk iş olarak İstanbul’u kuşattı
Belgradı alma isteği de olmadı
Böylece işler ters gidiyordu anladı

Macar, Alman, Polon, Venedikli
Arnavutların başında İskender Beyi
Yaratılan yeni Haçlı seferini
Segedüşte imzaladı yenilgisini

Hıristiyanlar uymadılar anlaşmaya
Türkler inanıyorlardı sözün kutsallığına
II.Murad Haçlıları önce Varna’da
Kılıçtan geçirdi sonra Kosava’da

Avrupa umursuzdu artık Bizansta
İslamiyet sekiz asırdır aranmakta
Konstantinopolis II.Mehmet zamanında
Nihayet Muhammetin sözü oldu dünyada

O ne güzel kumandandı hayatta
Fetih İslamiyet’i coşturdu burada
Mutlaka Allah’ta sevinmişti sonuca
Dünya ilerliyordu yavaşça ahir zamana

II.Mehmet yirmi bir yaşında
Yani deli dolu erken bir çağda
Yaptırdı Rumeli hisarını Trakyada
Hazırlanıyordu fethe inancında

Edirne’de büyük bir top yapıldı
Askerler ve gemiler hazırlatıldı
Gemiler geçirildi karadan Haliçe
29 Mayıs esen gün oldu İslamiyet’e

Fatih at üstünde Ayasofya’daydı
Artık dualar Arapça okunuyordu
Ortaçağ bununla burada son buldu
Yeniçağ insanlık için başlıyordu

Avrupa’da Türk imgesi bozulmuştu
Türkler yavaş yavaş geliyordu
Artık Hıristiyanlar onlardan korkuyordu
Dünya düzeni yeniden kuruluyordu

II.Mehmet idari işlere soyundu
Kanunnameyi yürürlüğe koydu
Bu düzenleme tarihte bir ilkti
Devletin tebası her şeyin üstünde idi

Böylece devlette hoşgörü hakimdi
Dinler özgür inanç hayata egemendi
Hıristiyanlar yaşayacaktı kendince
İslamiyet Müslümanlara yetince

II.Beyazıt İstanbul’da tahta geçtiğinde
Yeniçeriler cülus bahşişi istediğinde
Cem Sultan katledildi Napoli’de
Yeni dönem savaşa değil müzakereye

Yavuz Selim sonunda tahta geçti
Başlayan yeni fetihler dönemiydi
Fetihlerin burada yönü değiştirildi
Anadolu’da ayaklanmalar belirmişti

Selim Çaldıran’da Şah İsmail’i yendi
Küçük Asya’da nüfusu güçlendirdi
Böylece burada Kürt bölge ele geçmişti
Suriye ve Mısır’ın alınmasına yönelmişti

Mukaddan dağı savaşında yendiğinde
Memluk devleti ele geçirildiğinde
Mekke şerifi kutsal emanetleri verdiğinde
Abbasi Halifesi İstanbul’a geldiğinde

Böylece Osmanlılar İslamın lideriydiler
İlgilerini Doğuya doğru yönelttiler
İşte yaratılan bu sorumluluk çok ağırdı
Türklerin omuzlarına yük alınmıştı

Osmanlıda padişahlar arasından
En ünlüsü Kanuni Sultan Süleyman
Fransa faydalandı kapitülasyonlardan
Fazlasıyla güven zarardır her zaman

Osmanlı yükselmiştir bu devirde azamete
Sınırlar ulaşmıştır yeterli genişliğe
Üçü Asya’ya on üçü Avrupaya seferle
Cihan İmparatorluğuna dönüştüğü yerde

Barbaros Prevezede tarih yazdı
Akdeniz denizden de kuşatılmıştı
Turgut Reis, Piyale Paşa, Salih Reis
Kılıç Ali Paşa hep büyük denizcilerimiz

Titredi tüm dünya Süleyman’dan
Baki ve Fuzuli dünyaya nam saldı
İmparatorluk evrensel uygarlığı yarattı
Avrupa kendine çıkış yolu aradı

Selimiye, Süleymaniye yüzlerce eser
Büyük Mimar Sinan eşsiz bir değer
Eserler yaşayacaktır varlığımıza
Türk öğünecektir her zaman bunlarla

Halk özgürdü dünyada yoktu eşi
Adaletin terazisi hassas ve dengeli
Haksız kazanç, hile yoktu arama
Dünya bu zamanı hala aramakta

Amerikanın keşfinden sonra Avrupa’lı
Akın etti soylular kıtayı parselledi
Getirdiler Afrika’dan zenci köleler
Sürdürdüler tarlaları bereketi gördüler

Dünya zenginlik yarattı Avrupa’da
Soylular verince yatırımı araştırmaya
Sanayi devrimi yaratılacaktı sonunda
Yakınçağ başlayacaktı Avrupa’da

Osmanlılara karşı Avusturya-Macaristan
Kuzeyde de Rusya desteklendi durmadan
Artık Avrupa Türk’ten korkmuyordu
Osmanlı Saltanatı göstermelik sürüyordu

Tanzimat bir yenilenmeydi Osmanlı’da
Getirdi Yakın Çağ fikirlerini halka
Böylece Türk hazırlandı yeniden doğuşa
Zaman elbet Türk’e gelecek sonra

Yakın Çağ değiştirdi dünyayı
Teknoloji ve zenginlik güdüyordu
Türk illeri yoksul ve çaresizdi
Türkün asaleti kendini terk etti

Savaşlar kaybediliyordu
Ayakta kalan Türk budunu
Yeniden dirileceği günü
İnancını kaybetmeden bekliyordu

Yirminci yüzyıl hareketti
Kuruldu Türkiye Cumhuriyeti
Yaratıldı laik eğitim sistemi
Halk gizlice emperyale bilendi

Atatürk kurmuştu sistemi
Her Türk kendini böyle istedi
Önder yetiştirmeyi bilen Türklerdi
Dünya kurtuluşa böyle erecekti

Nihayet doğdu bir yüce TÜRK
Dünya global penceredeydi
Tek başına meydan okudu
Kuran’da yazan Deccal kudurdu

Dabbe-i Arz gösterdi yaradanı
İşte doğrusu “Bir Türk Dünyaya Bedeldi”
Şimdi dönecek dünya ADN cennetine
Ulaşacak insanlar dünya saadetine..

Not: AMON (İdris Peygamber)

Şiirin Tüm Telif Hakları Alınmıştır.

Şebnem Gürsel
Hikayesi:


Türkiye Cumhuriyeti Dünyadaki Türk Varlığının Yeniden Dirilişine İmkan Veren Bir Özellik Taşımaktadır. Yazılan Bu Destan Türk'ün Tarihteki Coşkusunu Anlatmayı Amaçlamıştır.

Madde-1:

Dünyada ve kainattaki alemlerde yaşayan ve yaşamış olan tüm insanların bir tek Allahı vardır ve O her şeye muktedirdir.. Bunu bize Kuran öğretir.

Madde-2:

Hz.Musa, Mısır’da İdris peygamber (AMON) tarafından kurulmuş olan dünyadaki ilk uygarlığın daha sonraki aşamalara geçmesini sağlayacak olan bir hareketi başlatmıştır. Bu hareket dünyadaki ilk soya dayalı millet olan Yahudileri yaratmıştır. Yahudi milleti Musa’nın mucizelerine istinaden Allah’ın kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Nitekim gerek Babil’deki sürgünlerinde. Gerekse Romalıların onları sürmesinde bu inanışları etkili olmuştur. Tevrat yaklaşık 800 senede yazılmış insan ve dünya bileşkesinde çok değerli bir kitaptır. Ama tamamen Yahudi dünya görüşünü insanlığa empoze eder.

Madde 3:

Bilim ve İngilizlerin (Amonun Latin oğlunun soyundan) dünyaya daha çok objektif açıdan bakmaları sonucu gerek Nuh Tufanı öncesi gerekse Mısır Uygarlığı hakkında insanlık daha fazla bilgi sahibi olmuştur.

Madde 4:

Yahudilere göre Nuh Tufanı öncesinde Ademoğulları ile Neon Dertal evrimsel insan aşamasının insanları birlikte yaşadığı gibi bugünde yaşamaktadır. Hz.İsa ve Hz.Muhammed insanlığa öğretirler ki bu doğru değildir. Her iman eden insan tanrı tarafından cennetle mükafatlandırılır.

Madde 5:

Dünyada insanlarla ilgili dini kitapların yaptığı açıklamaların bilimle uyuşması doğrulukları açısından çok önemlidir. Dünyada insan çıkarları ile kirletilmemiş tek tanrısal bilgi Kuranı Kerim’dir. Bize İdris Peygamberi araştırma fikrini veren de Kuran’ı Kerim’dir.

Madde 6:

Kuran’ı Kerim kendisinin ancak Allah tarafından yürürlükten kaldırılabileceğini vaaz eder. Yahudiler, kendi itibarlarını dünyadaki diğer insanların ilgisizliğinden istifade ile koruyacak şekilde dünya gerçeklerini hep gizlerler. Bu nedenle Kuran tarafından lanetlenmiş ırk olarak gösterilirler. Aslında Yahudiler ve Araplar İdris Peygamberin (AMON) Sami oğlunun soyundan gelmektedirler. Araplar Kuran’la şereflendirildikleri halde Yahudiler bundan nasiplerini alamamışlardır.

Madde 7:

Atatürk’le başlayan Türk Tarihi gerçekçi açıklığı ile sürdürülmektedir. Dünya 21.YY.la bilim ile dini birleştirerek Altın Çağı hazırlama hedefiyle başlamıştır. Artık dünya milletlerin savaşmalarına değil bireysel ve toplumsal yeteneklerde beceriyi yarıştıran bir döneme geçmektedir. Hz.Allah’ın insanlığa peygamberleri marifetiyle öğrettiği her şey doğrudur. Ancak insanların kendi çıkarları için peygamberlerin mesajlarını kasıtlı olarak değiştirmeleri kafirliğin temelini teşkil eder. Kuran’a göre kafirlerin yeri cehennemdir. Cennet dünya gibi bir yaşam alanı olduğu halde cehennem ruhların ıslah edildiği başka bir alemdir.

Madde 8:

Türklere gelince Amonun Türk isimli oğlunun soyundan gelen bu milletler grubu insanlığa hak ve adalet ölçülerinde disiplin kazandırmayı görev alacak bir karakter yapısını yaşatmıştır. Sümer Medeniyetinden sonra Latin soyunun etkisi ile MÖ 2000’lerde Orta Asya’ya göçen Türk Soyu anlayış ve yönetsel disiplini ile doğu da Amonun Çin oğlu soyunu batıda Latin oğlu soyunu, Orta Asya da Sami soyunu ıslah ederek bugüne gelinmesine olanak vermişlerdir..

Madde 9:

Kuran 19 sayısı ile 19 Mayıs 1919’u işaret eder. Bu Türk Soyu’nun dirilişe başlamasının başlangıç tarihidir. Yine Kuran’daki 10 işareti 10 Ekim 2010’u göstermektedir. Bu tarih Ahir Zamanın ve Türk Soyunun dünyaya insanlık ile ilgili gerçekleri açıklama tarihidir. Dede Korkut bundan bin yıl önce Ahir Zamanın Türk Karakterinde bir dünya disiplini olduğunu açıklamıştır. Bugünlerde bilimin ve teknolojinin insan ihtiyaçları bazında yeterliliğe ulaştırılması için çaba sarf edilmektedir.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • İshak Özlü
  İshak Özlü

  Şebnem hanım,

  Büyük bir hazırlık gerektiren bir destan yazmışsınız,okul kitaplarına girecek kadar değerli bir eser.Türk ismi geçince başvurulacak bir kaynak olmuş.Verilen emeği kutluyorum.Türk ismine layık bir eser.Kalemin daim olsun.selam ve saygılarımla.

 • Pınar Atay
  Pınar Atay

  Emek verilmiş bir çalışma ürünü...
  Kutlarım sevgili Şebnem

 • Serkan Öztürk
  Serkan Öztürk

  ciddi bir çalışma .. tebrik ederim
  saygılarımla

 • İrfan Yılmaz
  İrfan Yılmaz

  Şiire muazzam bir emel verilmiş. Zaten şiir de verilen emeği göz önüne seriyor. Muhteşem olmuş Kardeşimim kudretli kalemi daim olsun ve her zaman seçkin eserlerin altına imza atsın.

  Sevgili Kardeşim: Şebnem Gürsel

  Antoloji: Şairlerinin feyzinde yüzdüğü, mutlu paylaşımlarda bulunduğu seçkin bir kültür platformu. Şiir ve edebiyat siteleri içerinde eşsiz ve rakipsiz bir konuma sahip. Bu seçkin sitenin yüz binleri aşan amatör ve profesyonel şairi mevcut. Gönül ister ki imkan olsa da her değerli şairimizin gönül ve şiir sayfasını tek tek ziyaret edip, gönül incilerinin mısralarına süzüldüğü emek ürünü şiirlerini tek tek okuyup gönlümüzden geldiği gibi yorumlayabilsek. Ancak günlük hayatın yaşam karmaşası içinde ne yazık ki bu mümkün olamıyor.

  Ziyaretine gelmekte geciktiğim siz sevgili kardeşimin sayfasına şiir okumak, sevgi saygı ve başarı dileklerimi sunmak; ayrıca siz ve sevdiklerinizin bayramını kutlamak üzere konuk olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

  Şiir üzerindeki hakimiyetinizi ve şiire yön verişteki ustalığınızı kutluyorum... Emek, duygu, bilgi-birikim ve ustalık sonucu nefis bir şiir ortaya çıkmış. Beğenerek ve saygı duyarak okudum.

  Tebrik eder başarınızın devamını dilerim.

  Kardeşimin sayfasını ziyaretim dolayısı ile ayrıca siz ve sevdiklerinizin Kurban Bayramını kutluyor, tüm yaşantınızın bayram mutluluğu içinde geçmesi dileklerimi sayfanıza bırakıyorum.

  Sevgi ve saygılarımla.

  Her şey sizin ve sevdiklerinizin gönlüne göre olsun.

  Dr. İrfan Yılmaz. - TEKİRDAĞ.

 • Nazife Görgün
  Nazife Görgün

  ÇOK EMEK VERMİŞSİNİZ LÜTFEN BİR TÜRK VE TÜRK SEVER OLARAK SİZDEN HAKKINIZI BİZLERE HELAL ETMENİZİ İSTİYORUM SELAMLAR ALLAHA EMANET OLUN

 • Hasan Korkut
  Hasan Korkut

  Güzel bir anlatım
  güzel bir çalışma olmuş,
  yüreğinizi kutluyor,
  muhabbetle selamlıyorum.

 • Osman Öcal
  Osman Öcal

  değerli bir çalışma, tebriklerimi sunuyorum.ama çalışma içinde netleşmemiş yani itilafa düşülen kısımlar var.yorumlardan bu anlaşılıyor.ilerde inşanlar türk tarihi daha da aydınlatılacaktır.önemli olan türk olmaktan onur duymaktır.yürenüzü kaleminiz var olsun.selam ve du a ile.

 • Halit Yıldırım
  Halit Yıldırım

  Çok değişik bir çalışma. Daha çok öğretici. Emeğinize sağlık...

 • Azim Sancar
  Azim Sancar

  Bu çok ilginçve emek verici çalışma için tebriklerimi sunarım.
  Saatlerce incelenmesi gereken bir eser olmuş.
  Yorumcular da apayrı güzellik katmışlar.
  10 Ekim 2010 saptaması da enteresan.

 • Abdulhadi Bay
  Abdulhadi Bay

  Çalışma ve emeğinizden dolayı sizi tebrik ediyorum.
  Ayrıtısına girmeyeceğim ve farklı bildiğim hususlar
  şunlar:
  Birincisi,Türklerin bilinen ilk atası Nuh (A.S.) ın oğlu
  YAFES'dir.Onun da oğlu TÜRK 'tür.
  Tabi bunun doğruluğunu tartışmak ilgili bilim adamlarına düşer.

  ikinci husus ise ;
  Selim Çaldıran’da Şah İsmail’i yendi
  Küçük Asya’da nüfusu güçlendirdi
  Böylece burada Kürt bölge ele geçmişti
  Suriye ve Mısır’ın alınmasına yönelmişti

  Yavuz Selim Han çaldıranda Şah İsmail'i yenince
  Kürt Bölge diye bir bölge ele geçti mi?
  Eğer bu bölgede önceden beri Kürtler yaşıyorsa,bulundukları coğrafya ya Kürt Bölge denir.
  Mezarlar,yapılar,kalıntılar,dini inanış(yaşayan halkın inanışı) bunun doğru olmadığını göstermektedir.
  Bu husustaki görüşe katılmıyorum.
  BEN ŞİİRİ YAZAN KARDEŞİMİN
  SAMİMİYETİNİ,ÇALIKANLIĞINI VE VATANPERVERLİĞİNİ BİLDİĞİMDEN
  GAYRETİNİ ALKIŞLIYORUM.
  ELBETTE TARİHİ KONULAR TARTIŞILACAKTIR.
  TEZLERİN ÇARPIŞMASINDAN HAKİKAT DOĞAR.
  SELAM VE DUALARIMLA.

TÜM YORUMLAR (24)