Turabi Şiirleri

20

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Âşık Turabi diğer halk ozanlarımız gibi hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan halk ozanlarından birisidir. Hayatı Hakkındaki sınırlı bilgilerden birisi 1849'da Hacı Bektaş Tekkesi postunda oturduğu ve 1868 yılında öldüğünü gösteren belgelerdir. Bir şiirinde ise asıl adının Ali olduğunu söylemiştir:
Mahlasım derler Türabi, namım el- hac Ali.
Türabî, Hacı Bektaş postunda oturup dedebabalık yapmış Alevi-Bektaşi toplulukları arasında önemli ve saygın bir yer kazanmış mutasavvıf bir şairdir. Doğduğu yer hakkında farklı iddialar vardır. A ...

Turabi

Dost cemalin göremezsem
Hayalin gördüğüm yeter
Tavaf edip eşiğine
Yüzümü sürdüğüm yeter

Ah o dostun firakına

Devamını Oku
Turabi

Erenler serveri gerçekler piri
Hünkar Hacı Bektaş erleriyiz biz
Balım Sultan Abdal Musa şahımız
Seyid Ali Sultan gülleriyiz biz

Kaygusuz Sultan'dır bir serdarımız

Devamını Oku
Turabi

Eski sebaktan göçeben, Gel çevir evrak dediler
Rihleti bang etti sada, Dinle hey ahmak dediler

Gitti ömür zayi heba, Derdine yok sonra deva
Ya nolacak ruzu ceza, Haline bir bak dediler

Devamını Oku
Turabi

Mihrican mı değdi gülün mü soldu
Gel ağlama garip bülbül ağlama
Felek baştan başa kimi güldürdü
Gel ağlama garip bülbül ağlama

Şakı benim şeyda bülbülüm şakı

Devamını Oku
Turabi

Gel gönül gidelim aşk ellerine
Maksudun yar ise bir tane yeter
Fikreyle kıldığın amellerine
Heva-yı çerh ile efsane yeter

Meyl-i dünya için gel olma bed-nam

Devamını Oku
Turabi

Gerçek erenlerden budur niyazım
Eşiğinde Sersem Ali Baba'nın
Recep Paşa ister gönülden yardım
Dergahında Sersem Ali Baba'nın

Aşkı niyaz olsun Hasan Dedeye

Devamını Oku
Turabi

Hey erenler hey gaziler
Gelen Murtaza Ali‘dir
Kafire batın kılıcı
Çalan Murtaza Ali‘dir

Yumuldu çıktı havaya

Devamını Oku
Turabi

Şu dağlara çıkam idarem için
Bir tabip getirin yaremi açın
Yaram çok derinde kefenim biçin

Ya ben ağlamayım kimler ağlasın
Yareli sinemi anam bağlasın

Devamını Oku