Sevim Çiçek Karadeniz Şiirleri - Şair Se ...

Sevim Çiçek Karadeniz

Ömür ağacımın meyveleri kurur,
Saylı günlerim tükenir bir gün.
Kimbilir ömrümden kaç sayfa kaldı geriye?
Nasıl da harcadım zamanı hoyratca
Nasıl da güme gitti kül olan şu gül ömrüm,
Deli çaylar gibi akıp giti yıllarca.

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

İki bilinmezli bir çözülmez denklemin
Aşk-ı mechûlündeyim.
İçim pervâsız nâralar atarken,
Lisanım lâl u sükûtlarda.
İbresi şaşmış kırık bir terâzî,
Şirâzesi kaymış kitap gibi yüreğim.

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

Bu çiçekler ki Senin husnü cemâlinin tecellîsi olarak,
Hep Seni anar, anlatır, Aşk-ı İlâhîyi arayan gözlere,
Sende coşmuş, Sana koşmuş, bir batıp, bin doğarak,
Sana âşık, Sana muştâk, Sana hasret gönüllere.

Renkten renge, hâlden hâle, semazenler gibi raksederek.

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

Ancak senin aşkınla gözlerin göremediği
Muhteşem güzelliklerini görebilirim,
Senin aşkınla düşer çorak yüreğime,
Ipıl ıpıl yağan sevda yağmurları.

Ancak senin aşkınla sonsuzluk diyarında,

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

BİR DENİZ KÖPÜĞÜ OLSAM

Bazen,
Neşeli kabarcıklarla oynaşan
Bir deniz köpüğü olsam derim.
Sahillere vurup kaçan,

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

Amâ idi aslım benim, kanatlanıp hÜmâ oldum.
Toprak idi neslim benim, çiçeklenip selâm durdum.

Balık oldum suya daldım, derya oldum dalgalandım,
Güneş oldum ışık saldım, zerrelerle tozarım ben.

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

Deniz huşû içinde teslim olmuş Yaratana.
Güneşin batışını seyre dalmış yakamozlar.
Taşlar bile dile gelmiş, dua etmede kuşlar.
Bülbül gibi düşmüşüm ben bu sevdanın aşkına.

Aşkın pırıltılarını yansıtmadalar ışık ışık

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

Ey sırdaşım ney, yine âh u figân inilersin.
Hıçkırığın göğe vardı, gök kubbeyi mâtem sardı.
Ben yârinden uzaklarda, sen gurbette garipsin.
Gel, hû çekelim senle, âhımızı gökler dinlesin.

Sen söyle sırdaşım nêy, ben dinleyeyim.

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

Gecem, kara gözlüm,işte yine sana geldim.
Yine sarmaş dolaş, sen, ben ve hayallerim.
Olmasın fecr-i sâdık kapanmasın kirpiklerim,
Doğmasın güneş, gitme kara gözlüm, dertleşelim.

Ey gecem, gözü kara, gönlü yara sevgilim

Devamını Oku
Sevim Çiçek Karadeniz

İşte, herkes tatlı uykusunun derûnunda.
Zaman durmuş, âtîmse mâzîme gebe.
Ben yine sığındım ünlemlerin gölgesine
Riyakar sevgililere inat,
Sana geldim dostum gecemm.
İşte yine başbaşayım seninle.

Devamını Oku