Serhat Ertaş: Hayatı, Biyografisi, Eserl ...

4

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

SERHAT ERTAŞ HAYATI

--Hayatından Özetler--

Serhat Ertaş; 1987 yılında Mardin Kızıltepe'de
doğdu.Halen Mardin ilinde ikamet ediyor ve özel sektörde çalışmaktadır. Hayatta İnsana verilen en büyük armağanın Allah aşkı ve sevgisi olduğuna inanıyor ve en doğru yol
olduğuna da.
Şiir yazmaya, 2007 yılında başladı.
2011 Temmuz ayında gerçekleşen Türkiye Şair Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği şiir yarışmasında 'Gayrı Sıneye Çektim' adlı şiiri Türkiye genelinde 5. Olmuştur.
Ayrıca çeşitli şiir yarışmalarında birincilikleri mevcuttur.
Şiir; Tüm
duyguların, acıların, haykırışların
beyinde harmanlaştırılıp lal kesilen dilden fışkıranmısralarla kâğıda
dökülmesidir.(Düşüncesindedir) Hayatta en sevdiği şeylere gelirsek;
Başta dürüstlük, samimiyet, iyi
niyet, saygı, sevgi, ahlâk, terbiye ve
açık sözlülüktür.