Samih Rifat: Hayatı, Biyografisi, Eserle ...

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
28 Nisan 1875 - 4 Aralık 1932
1

ŞİİR


4

TAKİPÇİ

SAMİH RİFAT HAYATI

Samih Rifat Türk şair ve dil bilimci ve siyasetçi.

Rüştiye mezunudur. Hususi eğitim almıştır. İstanbul Şehremaneti Zabıt Katipliği, Dahiliye Vekaleti Mektubisi Yasama İşleri Kalemi Mümeyyizliği, Mercan İdadisi Edebiyat Öğretmenliği, Karesi Mutasarrıflığı, Konya, Trabzon Valiliği, Dahiliye Müsteşarlığı, Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Başkanlığı, Tarih Cemiyeti Üyeliği, Maarif Vekaleti Müsteşarlığı, II. Dönem Biga, III. ve IV. Dönem Çanakkale Milletvekilliği, III. ve IV. Dönem Kütüphane Encümeni Reisliği yapmıştır.

Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanıdır. Mehmed Akif ile birlikte Divanu Lügati't Türk'ü Türkçeye çevirmiştir.

Şair, oyun yazarı ve romancı Oktay Rifat'ın babasıdır. Kızı, eski Adalet Bakanlarından Hasan Safyettin Menemencioğlu ile evlenmiştir.

Eserleri


Şarkın Masal Anaları (1927)
Halkıyat (İlk iki forması yayınlandı, 1927)
Sâmih Rıfat, Hayatı ve Şiirleri (1934)