Şair Eşref Şiirleri

13 Temmuz 1846 - 22 Mayıs 1912
1

ŞİİR


3

TAKİPÇİ

Türk şair ve kaymakam.
Türk edebiyatının hiciv ustasıdır. Tanık olduğu yolsuzlukların üzerine çekinmeden gitti. Hicviyelerini daha çok gazel, kaside, muhammes ve özellikle kıtalar biçiminde yazdı.
Asıl ismi Mehmet Eşref'tir. Babası nüktedan ve hoşsohbet bir din adamı olan Usulizade Hafız Mustafa Efendi, annesi hafız ve şair olduğu rivayet edilen Arife Hanım'dır. Gelenbe'de dünyaya geldi. Büyük dedesi Türk alim ve matematikçilerinden Gelenbevi İsmail Efendi’dir.
İlköğrenimini Gelenbe'de tamamladı. Manisa'da Hatuniye Medresesi'nde Ara ...

Şair Eşref

Eylemem ölsem de kizbi ihtiyâr
Doğruyu söyler-gezer bir şâirim
Bir güzel mazmun bulunca Eşrefâ,
Kendimi hicv eylemezsem kâfirim!

Devamını Oku