Riyaz Demirci: Hayatı, Biyografisi, Eser ...

26

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

RİYAZ DEMİRCİ HAYATI

Riyaz Demirci Ben Riyaz Demirci, Türkmeneli bölgesi olan Irak - Erbil şehri kale seray muhallesinde 1974'te doğdum.Tahsilim ise lise mazünüyüm. Edebi hayatıma gelince 1989 yılından edebiyat
alemine girdim,çocuk yaşlarından Türk Edebiyatının dinleyicisiyidim ve büyüyerek içimde bir ışık duygusununu yarattı,kitab,dergi ve gazete okuyarak daha da bu alanda
gelişmiş bir hale geldim.1991 yılı halk ayaklanmasından sonra Türkmen şehri yüce Erbil'de siyasi Türkmen Parti ve Hareketleri başladıktan sonra maydane Türkmeneli gazetesi adımını attı.Adı geçen gazetenin birinci sayısından günümüze kadar yazı ve edebi ürünlerim yer almaktadır.10.Ekim.1994 Türkmen Edebiyatçı ve Yazarlar birliğinde yönetim kurulu üyesidim. Aralık.1994'te Türkmeneli Radyo'sunda 'Edebiyat
Köşesi'programını ilk olarak sunmaya başladım, ayni zamanda Türkmeneli telefizonunda ardısıra programlar sundum, 'Edebi Sohbetler' 'Sanat Dünyası've 'Makam ve Usullar'larını.Edebi ürünlerim, Esin,Kardeşlik Bülteni,Yeni Kuşak Dergisi,Doğru Düşünce Bülteni,Gökbörü Dergisi,Kardeşlik Dergisi,Erbil'den Horyatlar kitabı,Kaleden Kaleye kitabi,Tasvir Gazetesi,Türkün Sesi Dergisi,Hüriyet Gazetesi ve Erbil şairleri kitabinda yayınlanmışttır.Türkiy'ede bir kaç kursiyelere katildim olnardan, Sipikarlik,Gazete Muhabiri ve Siyasi,hepsini başarıyla tamamladım.Şu an Türkmen Evi Müdürüyüm.