:::: Özlem 9-İlk Aşk - Özlem Yolcu

İbrahim Çelikli
1151

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

:::: Özlem 9-İlk Aşk - Özlem Yolcu

bazar zaba(hı) erkenden gakdım
saşlarımı sabınnadım
tıraş olayın derkene
yeni ciletinen barna(ğı) mı do(ğ) radım
favilimi düzeldeyin derkene de
şaka(ğı) mı cızdım
çenemdekinnerin haddi hesabı yok zati
tabi özlemden bi hatıra deye avındım
höyle elimin tersiynen yokladım
bi tüy dokandıysa
orayı bi da gazıdım
arkolandım
hacımisiynen kokulandım,

saşlarımı darayıp-keyindim
heş bi vuk(u) at olmamış ğibi
guytu bi yere oturayın dedim
çakdırmadan gözetlerin eyicene bi
anasının dıkgatını celbetdirtmeden
son bi tefa görebilsem
ömrümü verecen
bi kimsenin uruhu duymaz deyon gafamca
bi de duymayan-bilmeyen mi ğaldı deyon
bobasından başga
o da biliyosa
ayıp ediyoz valla

evden usulcacık çıkdım
köşeyi de dönerine-dönmez pırrrr!
sığır sürmeden ğelenner
“-anan ısmarış ısmarladı”
“-bazar gamyonu ğetdi” deyollar
“-etişemessin len ne seğidiyon”
fark etdiğim mi var
duyduğumu kelp olayın anlamayon
“-Akgulakların evin orda etişirsin”
ne bileyin kim biri
gasa mı yükletçeğmiş
hasda mı, varımış neyimiş
“-demek ağırlaş mı ğız”
“-kaş gündür eyileşmemiş”

ben aynı fızınan son sürat
ülüzger ediyon etirafa
pat pat pat
tam da Müslüğün köşeyi döndüm
bakdım gamyon ğediyo
benim seğitdi(ği) mi ğörenner
fıyığımı duyannar
elbirlik fıyık-ıslık ba(ğı) rışannar
gamyonu durutdular
soluk-soluğa varıvıdım
şükür Alla(hı) ma etişdim
şükürün-sağolunların arasında
har soluk kendimi atdım gamyona
ara-yere sığışdım yönü-geri de ossa
gamyon yörüdü
emme ne yalan söyleyen
herkeş beni bi ğözel süzüyo
gaşımı ğaldırıp kimseye bakamadım
mahanam anasına yakalanmayan
onun saşlarını dalgalandıran yel
yüzümü okşayoya yeter
onu gören gözler bana da bakıyoya
aynı havayı soluyon ya
Allahdan başga ne isterin

“-len o(ğ) lum ıçcık erken gakıvısan ya”
“-madem getçeğdin anan neye ısmarıç etdi”
“-ağşamdan boban bazara getçek filen demediydi”
“-hinçiki ğenşler”
“-erkenden gakmaya kerasınıyollar”
her gafadan bi ses
zart-zort, evir-zavır
sankı size ne el alemin işi-ğücü
kiyasımın sen müzevir
hökela adam
işin yoğusa
herkeşe cüvab yetir

hinci birine bişiy desen
adım hökelaya çıkacak
bakarsın gene dayısının hışımına u(ğ) rarın
topuğuna çıkmaycak adamlardan laf eşidecen

emme Allahı var anası hiç ağzını aşmayo
aşsa hayırlı laf etmeycek o belli
bobası da heş bişiy demeyo
adam bilmemi benim neye geldiğimi
emme belki bilmeyodur durumu
adam bu yaşın, o makamın saabı olmuş hiş bilmemi
tilkinin neye dolanıp durduğunu
haralda arkamdan yandalar
dönüp baksam,
göz-göze gelimiyiz, Özlemine(n)
ya anasıynan göz-göze gelisek
onun orda olduğunu bilmek yetiyo bana
………..
otoposları kaşda gediyo acaba savışdırsam
uzakdan, çook uzaktan

“-şükür valla eyi ğeldik
zabah ezeninden beri direkson sallayon
bazarda galacaklar parasını versin
geş galanı beklemecez haauu”

Alibenin ğarı yüzüme baka baka
“-musafirler ğetdi mi ğayrıı! ”
“-Senget’e ğetdiler
zabahdan onnarı eletdim ğeldim
ordan ğedeceklerimiş”

“-ha sonura ğediviseler olmayomuymuş”
“-bazarçıları eletip gelip götüreyin dedim
geş galılarımış, otoposu gaçırtdırılarımış
zabah(ı) n ayazını da yeyinçe
valla gulunçlarım filen dutuldu
küre(ği) m, eğeylerim,
çinizim dutuldu ğaldı”

“-len hinci çarpılacan öte ğet”
Sidikli Sülemen
“-ne bakınıyon olum aval-aval”
Karirbem
“-me asdanım madem sen geldin
anayın hu ısmarışlarını kendin al”
………

nere ğetdim, nerde ğaldım
farkındamıyın
son tefi geşmiş gün valla bilemeycen
biri elimden dutdu aldı ğetdi
yüzümü filen yüdürdü
kendimi köy arabasında buldum
araba bizim köyün müydü,
arabadakınnar bizim köylü mü
köye ne fakıt varız
anam-bobam sorarlar mı
ne sorarlar
ne cevabberin
Özlemi bida göre bilecek miyin
…………
Özlem köyde kalmış olabilir mi?
işallah

&&
……..
“-galan var mı? galan biri ……
herkeş zabala gelikene
yandakınnara baksın bi”
“-len olum
gödenci ğarıların eşek ba(ğ) ladıkları yerde
yüzünguyu öylene ğadar
kösüle-kösüle sineklenen
senmiydin len
Çınaraltına ğelseydinde sovuk şerbet işsen
olmamıydı a gabbicik”
“-bizinen Dondurmacı Kemal’a ğelseydin ya”
“-adam gatırına(n) gar getirmiş
bışkıynan kesip satıyodu”
“-mubarek kışın olsa da bekmezinen”
“-Şemşitdinin aşçı dükgeninde tas-kebap
bi de gaymaklı gadeyfi”
“-ekmeğ arası küfte”
“-basdık işine acı büberi”
“-benim goca ğarı peynir çomacı dürüvümüş
bi baş da sovan
yumrukladım bi ğözel
Şadırvanın orda yedim”
bi de üsdüne su işdim
goyup gedennerin canına değisin
valla bi de acıkmışıyın ki”
“-susamlı simit”
“-bi de cığara doladım
bacak-bacağ üsdüne atdım bi tellendirdim
sanısın bin goyunnu kürdoğlu”

“ “-insan böyle ciğara tirekisi oluyo haral
aşlı(ğı) mı bile unutdum
hinci bi cığara olsa ……….
Özlem gızarmı acaba
dayısı ğibi kokarın
.ikdiret
cığarasının.mına..”

Özlem söğmemi de isdemezdi
deyon kendi-kendime
“-len olum gak gıçıyın üsdüne otur bi de
iki kelam da sen et a gapberif”
“-hincikinner böyle hökela”

“ “sizin benden başka işiniz gücünüz
yokmu len”
………….
“hinci birinizin gafasına bişiy endircen”
……………
“geçin dalganızı bakalım
anasını avradını sülalesini, yedi ceddini
………………””

“-dinini imanı
…………… Garası”


celbetmek / cebretmek: karşıdakinin özellikle bakışlarını kendi üzerinde yoğunlaştırmaya zorlamak
göden: kalın bağırsak (bumbar) bulgur ve diğer malzemelerle doldurularak pişirilen bir yemek çeşidi, yörede özellikle Sücüllü’lüler bu isimle anılır
sineklenmek: hareketsizlikten sineklerini kovalayamamak, sineklerin üşüşmesi

İbrahim Çelikli
Kayıt Tarihi : 6.3.2007 12:40:00
Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Yıldız Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
 • Bekir Tolu
  Bekir Tolu

  Özlemin sonunu merak ettiğim için tam dokuz şiir okudum çok uzundu. ama değdi doğrusu. bence herkesin gizlediği böyle anıları vardır. namahrem. selamlar.... sakın yaşlanınca karşına çıkmasın. sen seyreyle o zaman şiir-hikayeyi

  Cevap Yaz
 • Perinur Olgun
  Perinur Olgun

  öykü tadında...

  Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (2)

İbrahim Çelikli