Ozan İbrahim Şekeroglu: Hayatı, Biyograf ...

45

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

OZAN İBRAHİM ŞEKEROGLU HAYATI

Posoflu ozan ibrahim ŞekerogluARDAHAN POSOFLI ASIK ZÜLALI babanin yegenidir 1970 yilli baslarinda Posofta ASIK ZÜLALI Kôyûnde dûnyaya geldi uzun zaman gurbeti yasadi ,yillarca ôz vatan topraklardan ,
Turkiyeden uzak kalmasina ragmen vatani memleketi ozanlarini bayragini ezanini unutmadi, memleket vatan bayrak ezan gurbete ôz diyarlari çesitli eserler yazdi bu eserleri 4 kitap halinde yayinlamaya hazirlaniyor ilk kitabi Ben Posofun asigiyim eseridir,Bôlgedeki çestli ozanlarla atisma seklinde siirleride vardir su an 1000 fazla siiri var Asik zûlali kûltûr dernegi baskanligi gôrevi yani sira ASIK ZULALI anma programlarinada katkida bulunuyor ,Siir ozan agirlikli çesitli programlara etkinliklere katilmaya siirler eserler yazmaya halen devam ediyor


Eserleri


ÖZÜ BEGENMEZ
Kulağı alışmış batı pop dinler,
Gelirde mecliste sazı beğenmez,

Türkü duysa beyne çıkıyor cinler,
Ala Turka müzik sözü beğenmez.
Hayran olmuş hain bizansa ruma
Kiblesi kaybolmuş bilmez ki cuma
Papaz büyülemis hayali Roma
Osmanlı ya düşman özü beğenmez.

Nuh derde bir türlü peygamber demez
Meks Donald uşağı Hıngali yemez
Rızık bilmez Soysuz Besmele çekmez
Sofraya oturur kazı beğenmez.

Bir gûn selam vermez dosta kardeşe
Saygi duyar ipsiz haine leşe
Vicdansizi sever hayran keleşe
Ne Tûrkû Ne Kûrdû Lazi begenmez

Akli felsefeye hayale dalmiş
Cehalete hayli mesafe almiş
Üst ûste yillardir sinifta kalmiş
Namaz niyaz bilmez cûzû begenmez

Monşeri môsyôyû dailma sayar
Ekselansi sever modaya uyar
Her gûn başka çeşit maskeler giyer
Allahin verdigi yûzû begenmez

Her yaninda yalan iftira foya
Yûksek taban takmiş bacaksiz boya
Namus dersen gûler kalmamiş haya
Edeple okuyan kizi begenmez .

Şekeroğlu bunlar bize yabani
Ne kôkû belidir nede tabani
Salaklikta geçmiş inek şabani
Hakikati gôren gôzû begenmez

Posoflu Ozan Şekeroğlu 02 -03 -2019