Ömer Salman Şiirleri

6

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Ömer Salman

Bembeyaz bir mâtem çöktü dağlara
O büyük hoş sedâ çekildi bugün
Yetim gibi baktım ''dağlar dağlara''
Bağrıma bir hançer sokuldu bugün

Hayat; gamsız, dertsiz, kedersiz olmaz

Devamını Oku
Ömer Salman

BİR KAZA SONUCU,BİR ÖĞRENCİMİN YARALANDIĞINI DUYDUĞUMDA HİSSETTİKLERİM

Kazânın pençesi vurdu dediler
Ayakta duracak hâl bulamadım
Yaralı kuş olup uçtu dediler
Şaşırdım,gidecek yol bulamadım.

Devamını Oku
Ömer Salman

Gözü kara ettin ey kara gözlüm
Bana mahzun mahzun baktın da gittin
Ay mısın güneş mi ey melek yüzlüm?
Gözümden yaş olup aktın da gittin

Yolun düzü varken eğrisi niye

Devamını Oku
Ömer Salman

Leblerinden süzülen kevsere kurbân olurum
Kanlı çeşmimle güzel hep sana hayrân olurum

Ravza-i pâka varan derde devâsın buluyor
Tek o gülzâra varam bülbül-i nâlân olurum

Devamını Oku
Ömer Salman

Çeşmini gördüm siyahtır başka gûna benzemez
Öyle teshîr eyledi göz kim füsûna benzemez

Tâ feleklerden gelen yârim sükûtum duymuyor
Dalgınım hem durgunum kim bu sükûna benzemez

Devamını Oku
Ömer Salman


Hârı vurdun bağrıma kim ağlamak kârım bugün
Kıpkızıl ettin gül ü gül-zâr gül yârım bugün

Gülle setretmiş gül-i ruhsârını ol gülnihâl
Ağladım gül-gûna döndü çeşm ü dîdârım bugün

Devamını Oku