Niyazi Mısri: Hakkında ziyaretçi görüşle ...

Niyazi Mısri
8 Mart 1618 - 16 Mart 1694
19

ŞİİR


137

TAKİPÇİ

 • Leylü Nehar
  Leylü Nehar 29.05.2023 - 22:04

  Ey garîb bülbül diyârın kandedir
  Bir haber ver gülizârın kandedir
  Sen bu ilde kimseye yâr olmadın
  Var senin elbet yârin kandedir

  Artdı günden güne feryâdın senin
  Âh ü efgân oldu mu'tâdın senin
  Aşk içinde kimdir üstâdın senin
  Bu senin sabr ü karârın kandedir

  Bir enîsin yok aceb hasretdesin
  Râhatı terkeyledin mihnetdesin
  Gece gündüz bilmeyip hayretdesin
  Ya senin leyl ü nehârın kandedir

  Ne göründü güle karşı gözüne
  Ne büründü baktığınca özüne
  Kimse mahrem olmadı hiç râzına
  Bilmediler şehsüvârın kandedir

  Gökde uçarken yere indirdiler
  Çâr anâsır bendlerine urdular
  Nûr iken adın Niyâzî koydular
  Şol ezel ki i'tibârın kandedir