Murat Alpay 2: Hayatı, Biyografisi, Eser ...

2

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

MURAT ALPAY 2 HAYATI

18 Mart 1995' de hayatım bahşedildi semadan,
İkisinde anne, üçünde baba dedikten sonra,
Beşinde kalem tutmaya başlayan
Sekizinde ön sıradaki kız çocuğuna aşık olan,
Onbirinde şiir yazmaya merak salan,
Ondördünde Orhan Veli'yi
Onbeşinde Cemal Süreya'yı tanıyan,
Sonrasında mavicileri benimseyen,
Onyedisinde sürgünü Nazım'dan öğrenen,
Yirmisinde Yücel'den asiliği huy edinen,
Yirmibirinde Pakdil'den "Yargıç değilim yargılayamam" fikrine gönül veren,
Sonrasında gölgesini toprağa veren,
Duasıyla yetinen,
Düşünde gördüğüyle küle bürünen,
İmbatlarla süpürülen,
Ali ismini kaleminden
Murad ismini babasından
Alpay soyismini devletinden alan
Hür bir kul'um.