Muhyiddin Abdal Şiirleri

33

ŞİİR


7

TAKİPÇİ

Muhyiddin Abdal Türk Hurufi şairdir. 16.yüzyıl kaynaklarında ismi geçer. Hacı Bektaş-ı Veli, Otman Baba ve Balım Sultan gibi mutasavvıflardan bahseder. Edirne ile Kırklareli arasındaki Çöke'de yaşamış olduğu söylenir. "Muhyiddin Baba Türbesi Mezarı" da buradadır. Prof.Dr. Şükrü Elçin'e göre Muhyiddin Abdal'ın ölüm tarihi 1529'dur. Bektaşî ulularından biri olarak kabul edilmektedir. Hece vezni ile Hurufi anlayışta yazdığı şiirlerini küçük bir divanda toplamıştır.

Muhyiddin Abdal

Şükür elhamdülillah
Kara sakal ağardı
Gördüm dağlar başında
Ağarıp kar yağardı

Eski sürüldü gitti

Devamını Oku
Muhyiddin Abdal

Varmagıl bir yere gel olmayınca,
Sana bir mürşit kamil olmayınca.

Senin yolun varub menzile ermez,
Gönülden gönüle yol olmayınca.

Devamını Oku
Muhyiddin Abdal

Varmagıl bir yere gel olmayınca,
Sana bir mürşit kamil olmayınca.

Senin yolun varub menzile ermez,
Gönülden gönüle yol olmayınca.

Devamını Oku
Muhyiddin Abdal

Acep dosttan bize nazar olamı
Dost ile usulca pazar olamı
Gönül diyarına hükmün yürüten
Gönülden günüle gezer ulamı

Ne ki kılsa yine malumdur ana

Devamını Oku
Muhyiddin Abdal

Ala gözlü Sultan Baba
Ululardan ulusun sen
Yedi iklim dört köşeye
Arşa kürse dolusun sen

Yüzin gören yoksul baylur

Devamını Oku
Muhyiddin Abdal

Ariflerin sohbeti candan olur
Küfür gider Lutf-u imandan olur

Tarikatta taatin temiz kılan
Kendi ümmet, tarıkı dinden olur

Devamını Oku
Muhyiddin Abdal

Doğruya nazar eyleriz
Biz eğri nazar bilmeyiz
Nakd ile pazar eyleriz
Veresi pazar bilmeyiz

Biz ol mekanda oluruz

Devamını Oku
Muhyiddin Abdal

Bize serleşker olmağa
Şah-i kerem Ali gerek
Mürşiddir rehber olmağa
Adem Akyazılı gerek

Âlem ademe çıkmağa

Devamını Oku