Muhammet Kuzubaş Şiirleri

4

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Muhammet Kuzubaş

İz kalmamış yüzünde hiç hayadan
Ne kuldan utanır ne de Mevla’dan
Kulak devasa göz çıkmış aradan
Halkalar sallanır kalın boynundan

İri cüssesine aldanır durmaz

Devamını Oku
Muhammet Kuzubaş

Çeşm-i pürhûnundan akan yaşa cânımdır fedâ
Dürr-i sadeften gelen gevhere kanımdır bahâ

Tîr-i müjgânın gönül bâğını eyler târumâr
Ne acebdir kurulur yine bir işret pür-safâ

Devamını Oku
Muhammet Kuzubaş

Bâd-ı sabâ kim giderse yâre selâm eylesin
Bâğ-ı çemende gül-i ra’nâya du’âm eylesin

Mühr-i yâkûtun kilîdin saklamasın bendeden
Âr değil beklemesin üç beş kelâm eylesin

Devamını Oku
Muhammet Kuzubaş

Gün gidince yanar aşk çerâğı dilde âh u zâr
Tutulur dili semânın olur âşık bî-karâr

Elde kalem gözde yaş sessizce bir çığlık kopar
Duyulur hicrânı kalbin gülsüz olur mu ki hâr

Devamını Oku