Muammer Kemaloğlu Şiirleri - Şair Muamme ...

0

TAKİPÇİ

Muammer Kemaloğlu

Gazah’dan Sulduz’a savrulduğumda,
Sulduz’da bin dertle yoğrulduğumda,
Göyye’de yeniden doğrulduğumda,
Bilmedin hardayam, ne hallardayam! ..

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Bunca yıl kalmıştır gözüm Gazah’da,
Demeden ölmezem sözüm Gazah’da,
Duydum ki, sönmemiş közüm Gazah’da,
Özümden öz varmış, özüm Gazah’da! ...

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Hanı Göyçe mahalı, hardadı Garabağım?
Sahap çıhan olmadı, talandı Garabağım,
Gan ağlayıp odlara, galandı Garabağım,
Men ölende yadlara, galandı Garabağım

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Ulu babaların gölgesi menem,
Sulduz’a savrulan, esen yel menem,
Deme; kimsen? .. Ne gezersen divane,
Gazahlıyam! .. Salik menem, el menem,
Vagıf menem, Vurgun menem, sel menem! ..

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Gözel heç öyünme gözelem deye,
Ellerin bezeği olsanda gözel.
Kime göre, neye göre gözelsen? ..
Meleğin üzünü daşıyan gerek!
Ceyranın gözünü daşıyan gerek!
Xuyunda, soyunda gözeli gerek!

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Vatan derim; gülüp geçersin oğul,
Toprak derim; ezip geçersin oğul.
Tabi ya;
Ne işin var "vatan" ile ay oğul!
Sen gez onu satan ile ay oğul!
Sahip çıkma vatanına, can oğul!

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Qurban geldi, yar qurbanam başına,
Qurban kirpiğine, qurban qaşına,
Gel bu cana candan eziz canan ol,
Qurban ollam, qurban gözün yaşına! ..

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Ay bala qulaq ver dinle sözümü,
Açıq qoyma men ölende gözümü!
“Kişi odu, kişi kimi yaşasın! ”
"Kişi kimi yaşamazsa o kişi,"
Ölüden say, üsde cızgı çal getsin,
Basır getsin, at üsdüne sal getsin,

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Alagözün axlım aldı cananım,
Baxışların od’a saldı cananım,
Yetiş dedim, yetişmedin feryad'a,
Bax cananın dad’a qaldı cananım! ..

Devamını Oku
Muammer Kemaloğlu

Üz gösterip, viran eyledin axlım,
Bir baxışda, talan eyledin axlım,
Axlım aldın, yalan eyledin axlım,
Mecnun edip saldın, çöllere meni! ..

Devamını Oku