Mehmet Güven Menâbi Şiirleri - Şair Mehm ...

1966 - Karabük - Eflâni - Mülâyim Köyü'nde beş çocuklu bir âilenin üçüncü çocuğu olarak dünyâya geldi. İlkokulu Mülâyim'de, ortaokulu Eflâni'de, liseyi Sakarya İ.H.L. de tamamladı.
1991 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.
Kasım 1991'de İstanbul Zeytinburnu Ayhan Şahenk İlköğretim okulunda öğretmenliğe başladı.
Beş yıl İstanbul'da yirmi yıl Bursa'nın farklı okullarında başarıyla görev yaptı.
2016 yılında emekli oldu.
İlâhiyat, şiir, edebiyat v.b. konulara dair çalışmaları bulunan şair evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Güven Menâbi

AÇ KAPINI BİZ GELDİK!
Gazâbının önünde rahmetin
Biliriz imtihândır zahmetin
İmtihândır belâ ve mihnetin
Hatâ ve isyânla dize geldik
Ne olur aç kapını biz geldik!

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

ARZUHÂL

Âlemleri sarmıştı her türlü cevr ü cefâ
Canlı cansız tüm varlıklar sende buldu safâ.

Raûf ve rahîm diye zikreder seni Kur’ân

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

EL EMÂN

Ecel bizi alsa da
Kalır dilde virdimiz
Karanlıklar boğsa da
Deriz Rahmân el-emân

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

KUR'ÂN'LA YAŞAMAK

Allah'dan alarak getirdi Cibrîl i Emîn
Teslim aldı emâneti Muhammedü'l Emîn

Tebliğ etti âyetleri kalbi ölülere

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

LÜTFEYLE KULLARINA YÂ İLÂHİ

Lâyık değiliz hiç bir nimete biz
Affının vüs'atinden çökeriz diz
Bıraktık kapına göz yaşıyla iz
Lütfeyle kullarına yâ İlâhi

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Ey nefîs! Kibri bırak, dinle beni ibretle.
Kendine gel, nazar et azıcık basîretle!..

Bunca çaba ve gayret, üç günlük dünya için..

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

YÂ MUHAMMED MUSTAFÂ

Mümeyyiz vasfın Emîn
İftihar eder zemîn
Mevlâ eyledi yemîn
Yâ Muhammed Mustafâ

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

YÂ RABBENÂ

Doğdu üzerimize yeni bir gün
Ne çabuk geçti yaşadığımız dün
Her şey senin emrinle kûn feyekûn
Hidâyet eyle bize yâ Rabbenâ.

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

Yâ Rabbî
Ümidimiz sana karşı tam yâ Rabbi
Sen Rahmân ve Rahîm Hannân ve Halîmsin.
Yaşadığımız bir imtihan yâ Rabbi
Sen Rahmân ve Rahîm Hannân ve Halîmsin.

Devamını Oku
Mehmet Güven Menâbi

YETİŞ !..

Ey Sevgili…
Yetiş bize.
Yetiş ve tut elimizden.
Güneş ol da gel

Devamını Oku