Levent Erkök: Hayatı, Biyografisi, Eserl ...

21

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

LEVENT ERKÖK HAYATI

Şairin Hayatı İle İlgili Bir Bilgi Girilmemiş

Eserleri


ALINTERİ
Gayretle  alnından akan yaşı
Eğemezler o  yaşla akan başı
Alınteridir yiğidin nimeti aşı
Nimetin şükrü seni adam eder.
*
Kolay kazanma  arzusuna düşme
Elin çöplüğünde  ekmek deşme
Rızkı verenden ümidi kesme
Ümitsiz gayret seni telef eder
*
Sevdiğinin malına hep gıpta et
Şeytanla arana kurarsın set
Kuru ekmeği bulunca  şükret
Şükürsüz mal  seni helak eder
*
Namerde muhtaç etmez o ter
Haset etme önüne bak der
Herkes nasibinde olanı yer
Alınteri  rızkını helal eder
Levent Erkök