Kuloğlu Şiirleri

26

ŞİİR


6

TAKİPÇİ

Kuloğlu, on yedinci Yüzyılın ünlü asker ozanlarındandır. Hayatı üzerine tek sağlam bilgi, bugüne kadar, Dördüncü Murat'ın ölümü üzerine söylediği ağıttır.
Adı geçen ağıt dışında merhum Fuat Köprülü ile Sadettin Nüzhet merhumun verdiği bilgiler yanlıştır.
Fuat Köprülü'nün ileri sürdüğü, Sadettin Nüzhet' in de kabul ettiği gibi Kuloğlu, Safranbolu'lu Süleyman Ağa değildir. Bir defa, Kuloğlu'nun adı Süleyman değildir. Kuloğlu, Yeniçeri olup bir şiirinde adının Mustafa olduğunu söylüyor. Şiirin ilgili bölümü şudur:
Ben Kuloğlu Mustafa'y ...

Kuloğlu

Alemde doğru dost yoktur
Dedikleri gerçek imiş
Kulunu saklayan Hak'tır
Dedikleri gerçek imiş

Bulut asümana ağar

Devamını Oku
Kuloğlu

Dağlar başı oldu yurdum
Ağlayıp gezer yürürüm
Günden güne arttı derdim
İnleyip gezer yürürüm

Güzelliğin tarzı budur

Devamını Oku
Kuloğlu

Gözümün nuru Fahr-ı cihan
Yetiş ya Muhammed yetiş
Âleme gün gibi doğan
Yetiş ya Muhammed yetiş

Yeşil sancaklar yalabır

Devamını Oku
Kuloğlu

Sultan Murat eydür şimdi zamane
Bize de kalmadı beyler elveda
Büküldü kametim döndü kemane
Gezüp seyrettiğim dağlar elveda

Ardımca gelen sevgili telekler

Devamını Oku
Kuloğlu

Karşımda salınan dilber
Bakma beni ağlatırsın
Beni koyup yad ellere
Gitme beni ağlatırsın

Şekerden şerbet ezerler

Devamını Oku
Kuloğlu

Gönül Bir Dildara Kul Olmak Diler
Hal Mükedder Ola Deyü Korkarım
Yanıp Yakıldığım Görüp Adülar
Şen Olup Da Güle Deyü Korkarım

Meyledem De İşlemeye Sırrımız

Devamını Oku
Kuloğlu

Olalı Yavruya Vurgun
Kimseler Bilmez Halimden
Alem Harap Olur Bir Gün
Korkarım, Gözüm Selinden

Güzel Aşıktan Kaçar Mı

Devamını Oku
Kuloğlu

Şevkımı artırır aşkımın demi
Sevdiğim benimle olduğu zaman
Def'olur da gider gönlümün gamı
Gelip de yanıma güldüğü zaman

Söyledikçe lezzet vardır sözünde

Devamını Oku