Kuloğlu Levend Şiirleri

1

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

İmparatorluk topraklarının ücra köşelerinde yazılmış şiirlerin, yapılmış duvar resimlerinin, yakılmış şarkı ve türkülerin hemen hepsinin ortak bir noktası vardır: İstanbul hasreti... İşte, bu şiirlerden biri, 17. asırda Cezayir'de yaşamış olan Kuloğlu adındaki bir şair levendin yazdıkları: Şiir, şimdi Cezayir Milli Kitaplığı'nda bulunan bir defterde elli kadar başka şiirle beraber yeralıyor.
Eski imparatorluk topraklarının ücra köşelerinde yazılmış şiirlerin, yapılmış duvar resimlerinin, yakılmış şarkı ve türkülerin hemen hepsinin ortak bir ...

Kuloğlu Levend

Bád-ı sabá
İslámbol'a varırsan
İşte Cezayirli geldi diyesin
Arza girip padişahı görürsen
Káfir gemilerin aldı diyesin.

Devamını Oku