Kul Nefesi Şiirleri - Şair Kul Nefesi

"Kul Nefesî" mahlası ile halk şiiri yazmaktadır.
Asıl ismi "Kasım Şen". Ankara'da yaşamaktadır. 1974 yılında Konya Akşehir'de doğmuştur.
Şiirlerinde halk ozanlarından ve Yunus Emre'den etkilenmiştir. Toplumsal ve mistik kavramlara yer vermektedir.

Kul Nefesi

Düşman eliyle gelen yaraya
Namert diliyle sürülen karaya
Alın teriyle kazanılan paraya
Şükret Âdemoğlu, yüceltir seni

Allah sözü selamını almayanı

Devamını Oku
Kul Nefesi

Ezelden ebede kuruldu bir sultan-ı dergâh,
Cümle melaike saf tuttu, taştı âli bargâh,
Ol dedi, geldi meydana bütün Âlem-i Ervah,
Heyhat! Cismani Âlem'de İblis kaldı dediler

Kim vasıldır hikmetine, ol Âlem-i Ceberût

Devamını Oku
Kul Nefesi

Karıncanın yükü kendine ağır
Herkes olan bitene kör, sağır
Ey dost! Bir Hızır çağır
Çare olmasa da, bir umut verir..

02.05.2021

Devamını Oku
Kul Nefesi

Şah yoluna gidecek takatim kalmaz olursa,
Azrail beklemez, vaktim kalmaz olursa,
Dünya nimetinde gözüm kalmaz olursa,
Gökler gibi dolduktan sonra,
sel olup yağmak boşuna değil..

Devamını Oku
Kul Nefesi

Heyhat! Bu nasıl zalım gurbet
Bir nefeste tüketesin gelir
Bin bir çile, bin bir zahmet
Yaşanmaz anam, burası gurbet..

Söylenen kulağa hoş bir seda,

Devamını Oku
Kul Nefesi

CENNET
Hocalar dem vururlar:
"Cennette huriler dururlar,
Tahttan tahta kurulurlar"
Haydi seni gönderelim desek,
Kul Nefesi'm giden olmaz..

Devamını Oku
Kul Nefesi


Onca diyar gördüm, onca lisan
Beyazı, siyahı onca insan
Dilemedikçe eylemedi ihsan
Hakk'ı niyaz edecek dil bilmem

Devamını Oku
Kul Nefesi

Karıncanın yükünü, fil çekemez oldu
İnsan iyiyle kötüyü seçemez oldu
Bin hacca giden Sırat'ı geçemez oldu
Elin yaptığı elde, dilin söylediği dilde kalır..

02.05.2021

Devamını Oku
Kul Nefesi

Bizim de oldu elbet dostumuz,
Kötü değildi asla kastımız,
Ölünce yere serilir postumuz,
Yeter ki, düşmanımız çiğnemesin..

06.11.2021

Devamını Oku
Kul Nefesi

Gülşen-i baharda bir diken olsan da Mansur
Sanki dilinde zülfikar, cümle âlemde cesur
Vahdet-i vücud, kul lisanında olsa da kusur
Hakikat makamında müseccim, yankılanır Ene'l Hakk..

Nazenin gonca sallanır gül dalında bir dügah

Devamını Oku