Kayıkçı Kul Mustafa Şiirleri - Şair Kayı ...

Kayıkçı Kul Mustafa,17'nci yüzyılın başlarında ün kazanmış bir halk ozanıdır.
Gençliğinde Murat Reis'in buyruğu altında deniz eri olarak Cezayir'de bulunduğu, bundan ötürü Kayıkçı lâkabını aldığı sanılıyor. Dördüncü Murad'ın Bağdat savaşına katıldı. Hayatının son günlerini İstanbul'da geçirdi.
Yeniçeri âşıklarından. Sade bir halk diliyle destanlar, koşmalar, türküler yazdı. Şiirlerinde çağının önemli tarihsel olaylarını yansıttı.
Bektaşiliği benimsedikten sonra tasavvufla ilgili güzel nefesler söyledi. Bazı eserlerini Prof. Dr. M ...

Kayıkçı Kul Mustafa

Genç Osman dediğin bir küçük uşak,
beline bağlamış ibrişim kuşak,
Askerin içinde birinci uşak,
Allah allah deyip geçer genç Osman...

Genç Osman dediğin bir küçük aslan,

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

-Genç Osman Destanı-

İptida Bağdad'a sefer olanda
Atladı hendeği geçti Genç Osman
Vuruldu sancaktar kaptı sancağı
İletti bedene dikti Genç Osman

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Çünkü dilber bana meylin yoğ idi
Ezelinden ikrar vermiye idin
Muhabbettir güzelliğin nişanı
Uğrun uğrun bakıp gülmiye idin

Hani benim ile yiyip içtiğin

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Eğer sorarsan halimden
Bir cansız ölüyüm şimdi
Aldanıp gönlüm alal'dan
Divâne, deliyim şimdi

Geceler girer düşüme

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Kuşlar içinde bir ak kuş
Eşim yok deyi çağırır
Bu çarh-ı gerdun elinden
Sinem çâk deyi çağırır

Kumru eder canım hasta

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Sabâ selâm eyle gül yüzlü yâre
O mübarek hatırcığı hoş mudur
Ben bendesi ayrı olalı gözden
Kadrin bilmezlerle hâli hoş mudur

Cânân bizim kıymetimiz bilmedi

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Sevdasını başımızda
Görür nazlanı nazlanı
Sülün gibi karşımızda
Yürür nazlanı nazlanı

Gözümden akan kan gibi

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Kalktı yelken eyledi Murat Reis,
Baş başa düşmana varırım demiş.
Vaktinize hazır olun gaziler,
Ya ser verir, ya ser alırım demiş.

Biz şaşırttık ol düşmanın yolunu

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Yücesi dumanlı boranlı dağlar
İncitmen sunamı yol verin gitsin!
Eyyamı şitada bahara erişsin
Eline bir deste gül verin gitsin!

Uğratman sunamı kışa, borana

Devamını Oku
Kayıkçı Kul Mustafa

Gele dilber gel Allahı seversen
Gel ağlatma beni eller içinde
Ne acayip olur şu halk-ı alem
Söyleşirler bizi diller içinde

Bunca zaman hasretinden gülmedim

Devamını Oku