Kani Baba Şiirleri - Şair Kani Baba

Kani Baba 1874 yılında Birecik'te dünyaya gelmiştir. Asıl adı Hanifi'dir. Kâni ismini önceleri mahlas olarak kullanmış, sonradan asıl ismi yerine Kâni ismini seçmiştir. Babası Gannaç Abdullah diye bilinen Abdullah Efendi'dir. Tahsilini Birecik Rüştiye'sinde tamamlamıştır(1890) . daha sonra Hacı Sadık Efendiden Gülistan, Bostan ve Hafız-ı Şirazi, Urfalı Hamid Hoca'dan Mültekka, Mahmut Paşa Camii imamı Hacı Hüseyin Hoca'dan Mülteka ve Kaside-i Bürdeyi okumuştur. Lazkiye mevlevi dergahından Mehmet Sabri Dede den 1899 senesinde 'mesnevi' okumuş ve ...

Kani Baba

Gam-ı aşkınla ahvâlım perişan oldu gittikçe
Cafâ vü cevr-i hicrinle ciger kan oldu gittikçe

Ziya-yı şu’le-i hüsnün füzûn oldukça alemde
Nice aşufte diller mestü hayran oldu gittikçe

Devamını Oku