Kadircan Keskinbora: Hayatı, Biyografisi ...

135

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

KADİRCAN KESKİNBORA HAYATI

Hıdır Kadircan Keskinbora, 1959 yılında Mardin'de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde, yüksek öğrenimini

Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 1982 yılında tamamladı. 1987

yılında Göz Hastalıkları Uzmanı, 1999 yılında Doçent oldu.

Askerlik, mecburi hizmet gibi devlet görevleri nedeniyle

yurdun çeşitli yerlerinde hizmet verdi. Tıp Tarihi ve Deontoloji

Doktorasını da yapmakta.
Orta öğretim yıllarında başlayan duygu yolculuğuna Türk

Müziği de eklenince kelimeler ve bestelerin raksı hayatında

giderek artan bir yoğunlukla yer almaya başladı. Edebiyat ve

müzik sanatlarını tıp sanatıyla beraber sürdürmenin hazzını

yaşayarak İstanbul Bakırköy'de mesleğini sürdürmekte.
Keskinbora, dünyaya paylaşmak için geldiğini hissediyor;

acıyı, sevinci, kederi, coşkuyu, hüznü...

Sevgiyle emek verildiğinde güzelliklerin ruhlara nüfuz

edeceğini sade, gösterişsiz, akıcı diliyle anlatıyor.
Eserlerinde kah, gülerek, kah haksızlıklara haykırarak, kah

düşündürerek, kah kendisiyle dalga geçerek, kah coşarak,

kah ağlayarak yazdı, yazdı...

(Kaynak: Ben Suyum / Yenilik Basımevi, H. Kadircan

Keskinbora, 2005)

Eserleri


Şiir: 1-Yaban Gülü, 2-Mardin Düşünceleri, 3-Ben Suyum;
Bilimsel (Oftalmoloji) : 1- Oftalmolojide Sorularla Eğitim, 2- Oftyalmolojide Sınava Doğru.