İsmail Güngör 2 Şiirleri - Şair İsmail G ...

4

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Peygamber mesleğinden(çoban) taa kutsal mesleğe( doktor) uzanan geniş yelpazede fehmi tâbi olan bir yaşam öyküsü. Yoksul ve kalabalık bir ailenin efradı olarak değişik hayat tecrübeleri ile yoğrulmuş bir hakikat unsuru. Şiirlerim hakikattir; hakikat ise lisân ile söylenen kelâmın akıl ve vicdan ile harmanlaşmış tuğlasıdır. Selâmetle kalın.

İsmail Güngör 2

İki gece evvel ne kara bir geceydi
Muhtelîf deliklerdeki haşerâtlar dahi şaşırıverdi
Hîcrana kapıldı o mâsum ve nazîf gönül
Tefekkûrsüz akıl abesli  hadiseye mûsebbeb idi .

Duymazmısın görmeye perde çekmiş  â'ma!!!

Devamını Oku
İsmail Güngör 2

Su gibi azîz ve berrak; başka lâfa ne hâcet
Ümitlere dâhil oldu ne â'la bir kebâir-î Fazîlet


Mûsemmâdır meşhud-u İslâmdan varmıdır şöyle bir Mahlûk-î asîl?
Ezelden ebede dek mâhbub-u gönülde kal!!  ervâhıma ol mûdahîl

Devamını Oku
İsmail Güngör 2

Şefkât kahramanı mı?  Evet!!! Ne a'lâ bir merhamet

Meşakkâtlara derman , hüzne merhem, biçareye devâet

Hâkkın vergisidir bu! Sinesindeki gâyreti  siper etmek

Devamını Oku
İsmail Güngör 2

Muhâbetîmiz olsun gâyet sıkı, gâyet sağlam, 
Bağlanmak elzem  iken, gâyrısını fehmedip, anlıyamam

Husumet hissi nasıl dahil oldu ahsen-î zîhnimize?
Fikr-i şer ve âdavetleri iblis mi soktu beynimize?

Devamını Oku