İsmail Göktürk Şiirleri

5

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

İsmail Göktürk

Ben bir yetişkinim, yetişmeye çalışırım
Sahaflarda sahifelere ayrılan irfâna
Bir arkâik hurufât yığınıyım, toprağınıza karışırım
Bitektir toprağınız, bozkırlar geçip geldim, alışırım
Kelimelere direnilmez, uyarım boynumdaki fermâna

Devamını Oku
İsmail Göktürk

-Ali Yurtgezen Hocama hürmetle-

“Merhamet et hâlime, her şeye agâhım Ali
Var mı senden başka söyle, ilticâgâhım Ali”
Neyzen Tevfik

Devamını Oku
İsmail Göktürk

Ay yansıyacak bir alem arıyor
Gümüş alnını aya sunsana çocuk.

Ay gümüş sofralarda çocukları ağırlıyor
Bizim yüzümüz eskidi, ay ihtiyarlıyor.

Devamını Oku
İsmail Göktürk

-Refik Hüzünkâr'a-
Senin odanda zamanın italik boyutuna geçilir
Bir ironi koleksiyonudur hayat, takvim yazılarında
/Sana not bırakmak,
bir güvercin yavrusunu beslemek kadar hassas bir konu/
Önce imgeler, sonra ünlemler ve isimler seçilir

Devamını Oku
İsmail Göktürk

Yol
Bir güvercin bozması yürekle
Anam sizlere kattı beni.

Geçit
Ey çetrefil yolların kılavuzu

Devamını Oku