Hilal Sönmez Şiirleri - Şair Hilal Sönmez

0

TAKİPÇİ

Hilal Sönmez

Nağme söylerim heybeden, ben uslanmaz şirâze
Usludan yeğce hâlim mahvolmuş senden Âfrâze

Mahcûbum, besmelesiz andığım ismine mahcup
Bâriz bir müsabaka bu; sen gâlipsin, ben mağlup
Kırk bin kez yenildim sana, kırk kat daha kızardım

Devamını Oku
Hilal Sönmez

Sînemde kanatlanmış bir sürü mektup var zâhir
Her dem kuytu her dem zifir yalnız sensin asâfîr

Çerâğân sökmemiş ıssızca sen nûra düşmüşsün
Sesin duyurmadan kim bilir kaç nâra düşmüşsün
Yedi kat semâ uyurken görülmüş tek düşmüşsün

Devamını Oku
Hilal Sönmez

Mahmur sûrette gölgeni ağyâra gizlesem örtsem
Bin parçaya ayrılır kamer seyrinde tutsun kasem

Tenhâ dehlizlerinde köşkümün kurduğun saltanât
Boynumdan vurdu bir fermân ile dizdiğim serenât
Kara rengim koysam tezgâha beş kuruşa alınmaz

Devamını Oku
Hilal Sönmez

Seyyâha gem vurulmuş aşılmaz memnûlardasın
Gâlip gelinmez harpten beklenen muştulardasın
Düşlerde kayboldum bilmem hangi uykulardasın
Gizlensen de gizsen de kendinde bulanınım ben

Alnında noktalanmış elif cümlenden mahrûmum

Devamını Oku