Gencay Akpınar: Hayatı, Biyografisi, Ese ...

39

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

GENCAY AKPINAR HAYATI

Anlamak

Eserleri


Negatif yüklü bir iyon gibiyim
ismim Anyon
Avagadro sayìsì kadarda
Adetli ve karìsìk

Atmosfer basìncìnì ölçebilecek
Bir Barometrem de yok üstelik içimde
Onun basìncìnì ölçebilen
Küçük bir ruhtan baska

içimdeki Celcius ölçegi, buz tuttu
Çìkrìklarla buz döktüler ruhuma
Dinamometrelerle de , dalga geçer gibi
Kuvvetimi ve agìrlìgìmì ölçmeye kalktìlar.

Bir nevi denek olduk fizik için
Deneyi yapan bilim evreni
Deli hayat
Çìlgìn ve dengesiz dengeydi.

Abiyogenezce görüse yarì katìlìrìm
Yarì ölü yarì diriden geldigimizi düsünürüm
Antijet, antikodon, antikor, biyosfer, blastula...
Binlerce biyoloji terimlerinde yolumu sasìrìrìm..

Aksiyom, analatik düzlem
Matamatiktir, fiziktir, biyolojidir felsefem
Ne kadar iyi anlasìlìrìm ki anlatsam
Alt tarafì siir yazacaktìm

Yeni bilimler gelisiyor
Yeni teknolojiler doguyor
Bir bilsen neler bulunuyor
Büyük bir hayalin pesinde, küçük insanlar..

Bir gözüm açìk, olup bitene
Bir ruhum kapalì
Yolunu bekler gözümün digeri
Hani su Kapalì olanì,

Henüz kesfedilmemis bir bilim gibi
Henüz düsünülmemis bir düsünce gibi
sonsuz gibi, imkansìz gibi
Gel bir gün aklìma, gel sevgili..

Dublin de Elena sìn sen
italya da Adel
Bir baska memlekette Ezgim sin sen
Ama bende hiç degismeyen ruhumsun

Denizlerin kìzì
Daglarìn , ovalarìn
Eyy yerin gögün kìzì
Ruhumun caanì, gelmez misin sen?

Hasta oldugumu hissediyorum
Ruhsal degil ama, yüreksel
Eridim, her gün çöküyorum
Belim büküldü, bilmez misin sen?

Ugruna romanlar yazdìm
Siirler , makaleler öyküler..
Orada bir bekleyenim, bir sevenim var
Demez misin sen ?

Hiçligi varlìga vurdum
Kendimi ruhuma
Ömrümü rüzgara
Ki essin derdim burnuna
Ki dolsun canìm ruhuna
Ki beni anla
Ve hala ve daha
Görmez misin sen?

Bebegim ah bebegim
Bir bilsen ne kadar çileliyim
Çok yoruldum ben, çok bittim
Eridikçe katìlastìm, katìlastìkça eridim
Siirlerden, sarkìlardan, manzaralardan
Ovalardan, daglardan, kainattan sana
Hep selam gönderdim
Hala almadìn mì sen?

Donmak üzereyim
Kuslar da gitti
Bir ben kaldìm bu buzullarda
Günesim, mutlulugum
O kadar yazar, o kadar konusurum
Ahhhh
Duymaz mìsìn sen...?

Bütün inancìmì kaybediyorum
Tutsana elimi
Basìm dönüyor , derman arìyorum
Derdimde sen, dermanìmda
Bu çektigim yetmez mi?
Gelsene artìk
Ne duruyorsun hala?

Fizikten basladìm siire
Sonra biyoloji, sonra matamatik
Sonum yine çìktì sana
Çok garip..