Genç Abdal Şiirleri - Şair Genç Abdal

Genç Abdal

Yoğ iken yer ile gökler ezelden
Kudret kandilinde pinhan Ali’dir
Kün deyince bezm-i Elest’den evvel
Alemi var eden sultan Ali’dir

Cebrail’e sordu Muhammed bunu

Devamını Oku
Genç Abdal

Mümin isen bana etme cefayı
Allah bir Muhammed Ali aşkına
Eyilikte ol daim eyle vefayı
Allah bir Muhammed aşkına

Saki doldur bize dolu içelim

Devamını Oku
Genç Abdal

Cennet bahçesinin gonca gülleri
Pirim Sultan Süca Pir Mehmed Dede
Muhammed Ali'ye benzer halleri
Pirim Sultan Süca Pir Mehmed Dede

Muhammed Ali'nin halince gider

Devamını Oku
Genç Abdal

Kaşın mihrabına sürdüm yüzümü
Dinim Muhammed'dir, imanım Ali
Hak söyletir, hak söylerim sözümü
Dinim Muhammed'dir, imanım Ali

İmam Hasan dilde senagahımdır

Devamını Oku
Genç Abdal

Eğer mümin isen inad eyleme
Kamile teslim ol, eyle itaat
Nafile, ömrünü berbad eyleme
Fena amellerden eyle feragat

Dilinde zikreyle Hayr-ul Beşeri

Devamını Oku
Genç Abdal

Fırsat elde iken bir âmel kazan
Gül cemâlin bir gün solsa gerektir
Zevkine aldanma tapma dünyaya
Dünya malı burda kalsa gerektir.

Câhil bildiğinden hiç geri kalmaz

Devamını Oku
Genç Abdal

Gaflet uykusunda yatar uyanmaz
Can gözü kapanık gafilan çoktur
Hak sözü dinlemez, asla inanmaz
Kalbi çürük sofu cahilan çoktur

Mürşidi kamile vermez özünü

Devamını Oku
Genç Abdal

Muhammed Ali'ye ikrar verdinse
Gördüğün ört görmediğin söyleme
Sıdk ile imanda karar kıldınsa
Gördüğün ört görmediğin söyleme

Delilimiz oldu Hazret-i Kur'an

Devamını Oku
Genç Abdal

Hakikat mülkünün sultanı sensin
Sırrullah sultanı ya Hacım Sultan
Müminlerin dini imanı sensin
Aşıklar penahı ya Hacım Sultan

Padişahlar şahı ya Hacım Sultan

Devamını Oku
Genç Abdal

Kandilde nur iken sevmiştim seni
Güzel pirim sultan pirim şah pirim
Her güzelden güzel görmüşüm seni
Güzel pirim sultan pirim şah pirim

Gaziler erenler pirler geldiler

Devamını Oku