Fuat Eriçok: Hayatı, Biyografisi, Eserle ...

1065

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

FUAT ERİÇOK HAYATI

23.11.1946 yılında İstanbul Rumelihisarı'nda doğdu. Aynı semtin Şair Nigâr ilkokulunu, ardından Emirgân ortaokulu'nu ve Kabataş Erkek lisesi'ni bitirip Güzel Sanatlar Akademisi Y. Mimarlık bölümüne girdi. (Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi)

1973 yılında akademi'den mezun olup, yine aynı okula bağlı Beşiktaş mimarlık Yüksek Okulunda Yapı ve Bina bilgisi Asistanlığına başladı.
Kısa dönem askerlik hizmeti ertesi bir yıl daha bu görevde kalmasının ardından istifa edip serbest çalışmaya başladı.

Arada bazı firmalarda ve yurt içi, yurt dışı (Bağdat-Irak) şantiyelerde de çalışarak meslek yaşamını bugüne değin sürdürdü.. Halen faal mimarlık çalışması devam etmektedir.

Kısa süren evliliğinden hediye kalan bir kızı vardır. En önemli serveti de budur.

Eserleri


Basım aşamasında bir roman..
Basılmamış ve çoğu burada yayınlanan şiirler.
Geri kalan ömründe yazacağı şiirler..
Yazmayı başaramadığı ya da fırsat ve zaman bulamadığı şiirler
Toplumun ve geçerli güçlerin, yazılmasına tahammül edemediği, hazımsızlık yaratan şiirler veya fikirler..
(düşünce özgürlüğü ve demokrasinin gerçek yerlerine oturtulacağı zamana kadar bende saklı)