Ferid Eyyubzade Şiirleri

1

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Ferid Eyyubzade

Hz.Yusif
Yusifi yaratdı Allah dünyada ə n gözə l, Külli dünyanı gə zsə ydin tapmazdın elə gözə l Mə hə mmə din nurundan yaratdı Yusifi ə n gözə l Züleyxanı da Allahın istə yilə etdi yenidə n gözə l Bu gözə llik başına bə la oldu Yusifin Qardaşları bu işdə ə lbir oldu Yusifin Atdılar Yusifi qaranlıq bir quyuya Allah Cə braili göndə rdi Yusif üçün quyuya Yaqubun gözlə rinin nuru getdi ağlamağdan Bə lkə bir gün xə bə r gə lə r kömə yi Allahdan Allah Cə braili göndə rdi Yaquba kömə k Dedi ağlama ey Yaqub vaxtında edə cə k kömə k Vaxt yetişdi Yusifi atdılar zindana Çünki Züleyxanı rə dd etmişdi mə rd-mə rdanə Qeyrə tini göstə rdi bütün cümlə alə mə Zindanda etdi neçə insanı müsə lman Bilmə di bir sə hv buraxdı etdi bunu yenə şeytan Amma tövbə edib tez yetişdi savaba Sonra Misir şahı olub pə rvanə oldu külli dünya Bağışladı qardaşların göstə rdi mə rhə mə tin bütün alə mə Atası Yaqub ilə qovuşdu ibrə t oldu bütün alə mə

Devamını Oku