Faik Ali Ozansoy Şiirleri - Şair Faik Al ...

1876’da Diyarbakır’da dünyaya geldi. Birkaç nesil şair yetiştirmiş bir ailenin çocuğu idi. Asıl adı Mehmet Faik idi. Tarihçi ve şair Diyarbakırlı Saîd Paşa'nın küçük oğlu ve aynı devir şairlerinden Süleyman Nazif'in kardeşidir.
İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da, lise ve yükseköğrenimini İstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde tamamladı 1901. Öğrenim yıllarında Servet-i Fünunculara katıldı. Topluluğun en genç üyelerinden birisi idi. Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan ilk şiirlerinde “Zâhir” mahlasını kullandı. Edebi yaşamının bu döneminde tam b ...

Faik Ali Ozansoy

Yıldızlı semâlardaki haşmet ne güzel şey
Mehtâba dalıp yâr ile sohbet ne güzel şey

Dünyamızın üstünde bütün ruhlar uyurken
Yıldızların altında ibâdet ne güzel şey

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

Ah ey deniz, güzel deniz, ey nazlı Marmara!
Bilsen ne hasretim var o mahmur ufuklara,
Bilsen ne özledim seni? .. Hicrinle kaç sene
Bir münzevî hayatı geçirmekteyim yine.
Tütmektedir gözümde hayalin, derin derin
Daldım, yüzünde aksini gördüm ezellerin...

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

-Çok kükremiş deniz, yine her dalga kalbime
Bir korku serpiyor; kaçalım… Eyliyor hücum
Her dalgadan hayalime ehval-i muzlime.
-Yok, sevdiğim, nasıl gülüyor hake bak mücum;

Binlerce yıl tehacüm-i emvacı reddeden

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

Ben isterim ki bütün sânihât-ı kalbiyyem
Şebîh-i nağme bir âheng-i bî-karar olsun.
Ki hande-nâk, fakat gizli gizli girye-nümûn;
Kuyûd içinde, fakat hür, açık fakat mübhem

Evet, ben isterim olsun o nağmelerde iyân

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

Gittin, bu yerde şimdi şafaklar gurub eder
Hissiz birer gülüşle bu hakin muhitine;
Gittin, bu yerde şimdi soğuk, kar ve fırtına;
Gittin, o yerde hüsn-i mevasim hubub eder.

Rüyalarımda her gece bir asr-ı izdırab

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

Ey Türk, ey güneş oğlu,
Yurdun güzellik dolu;
Toprağı gül kokulu
Cennettir Anadolu.

Dağ, yayla, sonra deniz,

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

Bir başka çare görmüyorum hiç ifakate
Ey ruhum iltica et ilâhî tabiate.

Ondan deva, şifa ara, ondan sükûn ara.
Göklerde serseri, mütelevvin bulutlara

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

Bir hakikat mi, yoksa rüya mı?
Cennet ettin bir anda dünyamı..
Ömrümün bitti, gitti âlâmı;
Bitmez asla bu aşkın ilhamı.

Beni âşüfte hâl eden gözler

Devamını Oku
Faik Ali Ozansoy

Eskimez, eski bir lisânım var.
Zinde, tâbende bir zebânım var.

Yeni neslin yabancı olduğu bir
Başka, îcâz-eser beyânım var.

Devamını Oku