Evindar Berfin Şiirleri

16

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Evindar Berfin

di nav rupelên nivisarek biyani de min te ji dur de dit
ez nêzik bum
her çende nişaneyên wê hebuna te piştrast dikir ji
lê di gotinên wê de xuya bu ku biyaniyeke
weke xeribek ziman ne zan lal bum u min re girt u durketim
xude şahid bu rexmê wê kina xwe min çiqas dixwest tu buya

Devamını Oku
Evindar Berfin

ezê jî tere honandiyek binîvîsim
bila rêzikên wê mina derewên te li hev hatîbe
tipek kêm yan zêde ne xweme mina li xwemnebuna te
ji xwe tu dîzanî li bejna te hertiş tê
lewma perdeya dateşina çavê min kor dibun ku reseniya te bîbînim
u di her ferasetê de te dikir nuwezenda koçika çepokê

Devamını Oku
Evindar Berfin

Eger ji min pirsbikin çawa bu
eze qala bihare bikim
eger ji min pirsbikin teçiqas ji we hezkir
ez bejim sitêrkên asimana bijimere
eger ji min pirskir li kuye
eze dest danim li ser çepa xwe

Devamını Oku
Evindar Berfin

Min ji tera goti bu dur neçe ez nikarim werim
tu dizani barê min pir girane
min ji tere gotibu dur neçe nikarim werim
li ser van çiyan kolanan deştan re here were
lê dur neçe ez nikarim werim
li bira te tê min timi digot

Devamını Oku
Evindar Berfin

Tu dizani ne wênevanek başim
lewma eze nikaribim bi penusa risasi li ser rupelek sipi evînê xizbikim
ne sitranbêjek bandorkerîm bi dengê xwe te evindarbikim
ne wêjevanek bi heybetim te nav dirokê de bicihbikim
ne ji parsokekim li pêş kolanê we herim werim u evinê daxwaz bikim
zimanê min ji weke dilê min esir maye li ber çavênte

Devamını Oku
Evindar Berfin

Qey jî te cîwntir kes nebu
yan jî te bi nirxtir
le min fam nekir çima ewqas be ru buye ev çepoka lewçe
di her keliyê de gazê te diki te bibirdike
cirana teva gotin te we serberdayi kiriye u qet sinoran nasnaki
le xuda şahidê min u çepokê ye çendeha min zincirên esaretê lê badaye

Devamını Oku
Evindar Berfin

Ji min re sitranek be ziman pexe
ji bo we bi hesten xwe biziman bikim
eze derkevim li ser dika şaristaniye u eze qala eşqa dayikek bikim eze qala hesten aşiqek ji evine be parmayi bikim
eze poren xwe li ber baye berdim u eze rondikan jî, ji zindana taritiye azadbikim
hun dizanin jinek cend kilila bi ser zindana rondiken esirda kir
ji bo ji lewçeyan re ne bi dataşina seyr u semaya pêkeninê

Devamını Oku
Evindar Berfin

Eger helbestvanên welatê min dest ji evinyê berbidin
Gelo! wê kê weri qala evina dilşewat biki
yan na weke ku tu dibeji guh nede dilê xwe
wê kî weri ve zinge zinga dilê min vemirin
eze sond bi quran, tewrat, incil u awestayê bixwim
gerku dermanek hebi ku wê dilşewatiya qebra evinê de vemirine eze guh nedim we dilê xwe

Devamını Oku