Emin İbrahim Şiirleri

2

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Emin İbrahim

Mə ni hə srə t ə zabından
Qutar, ürə yimi apar.
Aparmasan,kə də r gə lib
Tapar ürə yimi.Apar!

Qoy çə kilsin gözün nə mi,

Devamını Oku
Emin İbrahim

Könlüm

Mə hə bbə t dediyin çə tin sınaqdır,
Sə br elə , sevmə yə çalışma,könlüm!
Ayrılıq çox qə lbi yandırıb-yaxıb,
Heç vaxt ayrılıqla "yarışma",könlüm!

Devamını Oku