Elnur Resuloğlu Şiirleri

20

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Elnur Resuloğlu

Elnur Rə suloğlu (Ə liyev)

Kə də rim

Bağrımın başını boyayıb qana
Ürə yimi deşdi, də ldi kə də rim.

Devamını Oku
Elnur Resuloğlu

Elnur Rə suloğlu (Ə liyev)
Mə nim hə yatım

Aprelin axrıydı, son günlə riydi.
Hava isti idi, sə ma tə rtə miz.
Günə ş göydə n yerə od ə lə yirdi

Devamını Oku
Elnur Resuloğlu

Neğmeleri uçub rahatlanmadan
Etrafa nevaziş getirmekdedir.
İnamları zeif görün? nl? rçün
Ülfet nesimini esdirmekdedir.

Devamını Oku
Elnur Resuloğlu

Senin yerin boş qalıbdır,
Bu gün derse gelmemisen.
Üreyimi qem sarıbdır,
Bu gün derse gelmemisen.

Ucdan tutub ucuzluğa,

Devamını Oku
Elnur Resuloğlu

Boğazımı m? n yaşlarım
Qışqırmaqçün: "C? ml? ş? k biz".
Bacılarım, qardaşlarım,
Yumruq kimi birl? ş? k biz.

Ana, doğma v? t? n üçün

Devamını Oku
Elnur Resuloğlu

Qız adın daşımaq s? ninçün deyil,
"Qızlıq dünyası"na l? k? s? n, göz? l!
Görüm bu dünyada ömrün uzunu
K? d? rli olub d? rd ç? k? s? n, göz? l!

Kar olsun qulağın, lal olsun dilin,

Devamını Oku
Elnur Resuloğlu

Güneşimsen, Aya dönderib meni
Atdı “sevgi” adlı fezaya Tanrı.
Sonra ordan geri gönderib meni
Mehkum etdi ağır cezaya Tanrı.

Bu ceza ayrılıq, bu ceza hicran,

Devamını Oku
Elnur Resuloğlu

Elnur Rə suloğlu (Ə liyev)

Telefon söhbə ti

Roman oxuyurdum Ə bülhə sə ndə n.
“Sə daqə t”. Belə ydi romanın adı.

Devamını Oku