Ekrem Yalbuz: Hayatı, Biyografisi, Eserl ...

10

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

EKREM YALBUZ HAYATI

Ekrem Yalbuz Ekrem Yalbuz Hayatı

Ekrem Yalbuz, 1947 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde doğdu. İlkokulu Hanak’ta okudu. Kâzım Karabekir İlköğretmen Okulu’ndan 1965 yılında mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptı.
1988 yılında Eğitim Önlisansını tamamladı. Almanya’da altı yıl Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenliği yaptı. Halen emekli olup Sakarya il merkezinde ikâmet etmektedir.
İlesam üyesi olan Ekrem Yalbuz, “Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi’de yer aldı. Vezin (Ankara) , Kumru (Gaziantep) , Değirmen (Sakarya) , Mahzunice (Ankara) ve Çağdaş Ekin (Sakarya) dergilerinde şiir ve yazıları yayımlanmaktadır. Âşık tarzı şiirlerinde “Âşık Cinasî” mahlasını kullanır.
Basılmış kitapları:
1- Hanak (Cumhuriyet Mat. İzmir - 1988)
2- Türkçenin Nakışı Cinas (3. Baskı, Gonca Yayınevi – İst. 2008)

*****
BİR İNCİDİR

Âlimlerin her sözü, kelâmda birincidir
Ariflerin her sözü, gönülde bir incidir.
Dilin yoktur kemiği, lâkin çok kemik kırar
Cahilin her bir sözü, bir okşar bir incidir...(E. Y.)