Eflaki Dede Şiirleri

3

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Konya’da doğdu. Tahsil için Anadolu’nun çeşitli yerlerini dolaştı. 1291’de Konya’ya geri dönerek Ulu Arif Çelebi’ye intisap etti. Konya’da vefat etti. Bilinen tek eseri Mevlevî büyükleri ve Mevlevilik üzerine yazdığı Menâkıbü’l-Ârifîn’dir. Ayrıca Türkçe dört gazeli ve iki rubaisi bulunmaktadır.

Eflaki Dede

Ey ki hezar aferin bu nice sultan olur
Kulu olan kişilere husrev ü hakan olur

Ayağının tozunu sürme çeken gözüne
Nesne görür gözü kim valih ü hayran olur

Devamını Oku
Eflaki Dede

Her kime kim bir nefes ışk selam eyledi
Gönli ulaşdı Hakk'a canda makam eyledi

Sevdi inayet anı buldı hidayet buldı canı
Canını ol aşıkın oda haram eyledi

Devamını Oku
Eflaki Dede

Zehi gözler ki gözler anı gözler
Ana benzer güzel görmedi gözler

Ne kim diler ise kılar cihanda
Kılan hep kendi bizi neye bizler

Devamını Oku