Dursun Tiftik: Hayatı, Biyografisi, Eser ...

Şiir Yarışması
595

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

DURSUN TİFTİK HAYATI

Dursun Tiftik Dünya
Uğruna
Riyâkâr
Sanat
Uğruna
Naçar olma
Temizlik
İlken olsun
Fenalıktan uzak dur
Temiz kalmak
İstiyorsan
Kalemi Ahiret'e kur