Durmuş Kaya Şiirleri - Şair Durmuş Kaya

Durmuş Kaya

Kordonboyu…
Dillere destan olmuş aşkların sahili,
İşte ben geldim!
Aydan gülü
Gülden ayı dermeye
Yüreğime sermeye!

Devamını Oku
Durmuş Kaya

Gecenin köründe kor gibi
Düşer yüreğime adın
Sen, rüyalarımı
Çalan kadın!

En ince damarlarımı

Devamını Oku
Durmuş Kaya

Atlarımı ay`da sulamaya gitmiştim ben de,
Orda kaldılar..
Şimdi kanatlarımı bulamıyorum
Gördün mü Perenna?

Perenna, ah Perenna

Devamını Oku
Durmuş Kaya

Gecenin kandilleri usul usul
Bana uzak gökyüzünde yanarken
Benim payıma zifiri karanlıklar düşüyor
Anna Perenna!
Ellerimi sana uzatamıyorum,
Ellerim üşüyor Perenna!

Devamını Oku
Durmuş Kaya

Karanfil kokulu bir dert almışım,
Senin sokağından geçemiyorum!
İki çiçek arasında kalmışım
Gül müsün sümbül mü seçemiyorum!

Harlı sevdan goncalanıp açınca

Devamını Oku
Durmuş Kaya

(A) ğar Sis Dağı’na düşünceleri

(Ş) imşek çaksa gök gürlese durulmaz

(I) şır ak alnında şiirin teri

Devamını Oku
Durmuş Kaya

Değerli dostlar, AşıkÇepni gardaşımızla yaptığımız atışma-karşılama
panoda kalmasın diye yazı bölümüne aldım. Şiir sayfam henüz açılamıyor.

Bu tür atışmalar, aşık geleneğinde, anında cevap verilir. Ama biz sitede düşünme payı buluyoruz. O olgunluğa ermiş olan ustaları da buradan selamlıyorum.

Ben adı aşık olan kimi görsem dayanamıyor bir taş atıyorum.

Devamını Oku
Durmuş Kaya

Benim şarkılarım okunmaz Brüksel`lerde
Marşım söylenmez Türük Han Ata`m!
Benim marşım ve bayrağım
Çok daha yükseklerde!
Can atam!
Canım hey! ! !

Devamını Oku
Durmuş Kaya

1870 yılındaki Çekirgelerden Günümüzdeki Çekirgelere

Önce, Böcüzade Süleyman Saminin Isparta tarihinden aldığımız bölümleri dikkatle okuyalım...

'1870) de çekirge afeti olacağı tahmin edildiğinden, çekirge yumurtalarının kıştan toplattırılıp yok edilmesi için, çekirgenin konduğu yerleri saptayacak ekipler kurmak üzere Vilâyetten ödenek istenmişti. Vilâyetten İngiliz Ali Bey adında bir uzman gönderilmiş, giderlerin Menafi Sandıkları Sermayesinden ödenmesine izin verilmişti.'Böcüzade S.Sami
'Memleket ileri gelenleri ile, Ulema ve Askeri erkândan kurulan bir komisyon, ilçelerde mülki ve askeri memurlardan kurulacak ekiplerin Çekirge Mücadelesi yapmak üzere görevlendirilmesine karar verildi. Bu toplantıda, İngiliz Ali Beyin, gerektiğinde uçkun haldeki çekirgeleri öldürmek üzere Tophaneden birkaç yüz kilo Barut alınmasını önermesi üzerine kıyamet koptu. Ulemadan biri çekirgelerin iki kanadında, Süryani harfleriyle yazılmış bir ayet bulunduğunu, bu ayetin «Çekirge sürülerinin, Tanrı tarafından, memlekette fesat ve zulüm görüldüğü zaman, şehirleri ve kasabaları tahrip etmek üzere, kullarına musallat ettiği» anlamında olduğunu bir kitapta okuduğunu söylemesi üzerine Müftü Tahsin Efendi («bu yaratıklara ateşle ceza vermek Tanrıya mahsustur! .») şeklinde bir iddia ortaya atmış, Yavruzade Şeyh Mehmet Efendi'de («—Hükümetin aldığı önlemlere bizim karışmamız gerekmez. Çekirgelerin ne şekilde yok edilmesi gerekiyorsa, hükümet gereğini yapar. Bize dua etmekten başka bir şey düşmez. Biz simdi yerlerimize gidip duaya başlayalım. Papaz efendiler de ayni şekilde kiliselerinde dua edip ayin yapsınlar.») şeklinde konuşunca, İngiliz Ali Bey («Şeyh efendi, bu hurafeleri ve Yahudi masallarını bırakalım da, düşündüğümüz ve karar verdiğimiz tedbirleri uygulayalım.») der demez, ulema ve şeyhler ayağa kalkarak «— Biz ayeti celile ve doğru rivayetler okuyoruz.. Ayeti celileye sizin Yahudi masalı demeniz küfür'dür. Biz şimdi gider, durumu Hilafet Makamına arzederiz. Fakat Mutasarrıf Beyin, geldiği gündenberi, yaptığı icraatı görerek — iman-ı kâmil sahibi olduğuna inandığımız için — bu şikâyeti kendilerinin yazmalarını ümit ve taleb ederiz.») demeleri üzerine, Mutasarrıf Ali beye hitapla «— Bey efendi, bu dakikada özür dilemez ve düşüncelerinizi değiştirmezseniz, durumu yüksek makamlara arzetmeye mecbur kalacağım.» deyince Ali Bey ayağa kalkarak, Müftü ve Şeyh efendilerin ellerini öpmüş ve okunan ayetin farkında olmadığını beyan ederek özür dilemişti.'Böcüzade S.Sami

Devamını Oku
Durmuş Kaya

seni seviyorum
kirpiklerin ıslandığı
su kadar aziz ve temizliğini
gönlünden damıttığın
şiir yağmurlarını seviyorum…

Devamını Oku