Çıldırlı Aşık Şenlik Şiirleri - Şair Çıl ...

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Âşık Şenlik, Osmanlı Devleti zamanında başkenti Ahıska olan Çıldır Eyaletinin en güçlü âşıklarından biridir. Şenlik'in ataları, Tiflis güneyindeki Borçalı bölgesinden gelip bugünkü Ardahan ilimizin Çıldır ilçesine bağlı Suhara (Yakınsu) köyüne yerleşmiş muhacir Terekeme-Karapapaklardandır.
Şenlik, Molla Kadir Efendiyle Zeliha Hanımın ilk çocuğu olarak 1853 yılı baharında Suhara köyünde dünyaya geldi. Göbek adı Hasan olup mahlâsı Şenlik'tir.[42]
Av merakı olan 14-15 yaşlarındaki Hasan, kırda uykuya dalar ve pîrler elinden içtiği bâde ...

Çıldırlı Aşık Şenlik

İster ihtiyar ol ister nevcivan
Bu dünyada bâkî kalan öğünsün
Meraksız fikirsiz gamsız her zaman
Her zaman şâd olup gülen öğünsün

Müddet ki Hazret-i Ademden beri

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Aşk ucunnan abdal oldum gezerem yolu siyah
Sevdiğim galbi garadır fikr-i hayalı siyah
Hak mene müyesser edif talih iğbalı siyah
Gönlüm isder elim yetmez ibrişim teli siyah
Hasretim gonca dehana can intizar kırmızı

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Ne bakarsın melul melul yüzüme
Yüreğime koydun veremi kartal
Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa
Zalim gülle kesti aranı kartal

Zehmin ağır yapın aslan yapısı

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Sende ki var bu nezaket bu eda
Özünü görmedim yanaram oda
Kaşları kemandı kirpiği cida
Tuşlayıf sineme vurmağa geler

Sergender Şenlik’ em gam hanasıyam

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Bir güzele müptelayım hıfzı pünhan sır kimidir
Döşü enli beden nazih ağ sinesi kar kimidir
Memeler felfili fincan lebler büste nar kimidir
Dudahlar nergis yaprağı dişler inci dür kimidir
Ağ yüzünde dane ballar yagutu ahmer kimidir
Gaşları galeni nakısı ay kabağı nur kimidir

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Deli gönlüm nasihat etsem
Deme ulusum var elim yaltşıdır
Bu dünya fanidir kimseye kalmaz
Deme bu dünyada kalan yahşıdır.

Meydana giremde özümü öyme

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Ala gözlüm meni Mecnun eyledin
Humarranıf serhoş bahma bir yana
Men ezzinem bir yana
Dara zülfün bir yana

Od saldın üreğime başına

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Bu dünyanın safasını sürmeden
Ne tuttun yakamı ay ihliyarlık
Evvelki devranın düşer yadıma
El götür yakamdan koy ihtiyarlık

Alıp verir dizlerimin yelini

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar
Gamlı gönlüm vatanından yad olur
Kahpe felek beni sürgün eyledi
Dostlar ağlar düşmanlarım şad olur

Daha geçti devran sürmek sırası

Devamını Oku
Çıldırlı Aşık Şenlik

Düşmüşüm gam deryasına ummanda yüzen benim
Rüyada çark-ı alemi devredip gezen benim
Dersim aldım pünhandan ayana çıkmaz sırrım
Ehl-i marifet hoş nasihat cevahir lisan benim

Semada mahlukat gördüm nezmider nur danesi

Devamını Oku