Cengiz Bayraktar Şiirleri - Şair Cengiz ...

0

TAKİPÇİ

Cengiz Bayraktar

İstanbul iki kıtalı mamur hane şehir
Görmedi gözüm öylesine şahane şehir

Terki hane edip sana iltica edenler
Cümlesi rahat bulur öyle bir hane şehir

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Mefâîlûn * Mefâîlûn * Mefâîlûn * Mefâîlûn

Gönül yetsin hayât kavgan ruhun kurtâr yetmez mi
Yaşın erdi kemâle onca itibâr yetmez mi

Yetirdi hem zaman envâi mihnetten sana sundu

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Doğmadan müjdelendin ey Ahmet ey Muhammet
Hatemül-enbiya’ydın ey önder ey Muhammet

Gönlündeydin Musa’nın dilindeydin İsa’nın
Emin idi nişanın ey rehber ey Muhammet

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Söyle ey yâr sahte mi gerçek mi bu dünya nedir
katiyetle pür dönen bu dünyadan perva nedir

El açıp niyazda dursam varlığından dilesem
Onca yakarışa karşın onca sadaka nedir

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Şarabından saki cesaret ve gurur geliyor
Yetiyor bir damlası yüzüme sürur geliyor

Ömür azaltır diyen şaraba iftira eder
Boşaldıkça şişeler ömrüme ömür geliyor

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Nef’i’nin Beşli Bir Gazaline Tahmis

Fâilâtün ↑ Feilâtün ↑ Feilâtün ↑ fâilün


Belagat tâsı başım sır dolu boş râf değil

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Bu nasıl gün ilahi dünden de yâman görünür
Bu nasıl gün ilahi her dem-i viran görünür

Zıtta düşer us ile can mâziyle âti desem
Birine gül gülistan birine zindan görünür

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Sahn-ı Musallanın o nuru varlığındandır
Onca günahkârın huzuru varlığındandır

Beyhude değildir fanilerin son ümidi
Bağışlanmaların onuru varlığındandır

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Âşık odur berdevam tespih çeker cananına
Meyli dünya eylemez meyil eder yâr canına

Noksanının dermanın maşukta arar her âşık
Anca visalde âşık nail olur noksanına

Devamını Oku
Cengiz Bayraktar

Fe i lâ tün ↑ Fe i lâ tün ↑ Fe i lâ tün↑ Falün

Ne amâcım olabil-ir bu davâdan gayrı
Ne ki ömür ne ki? üç beş gün bekâdan gayrı

Yola çıktık dönmeyiz andımızda_bâkiyiz

Devamını Oku